Skip to content
EIT Health korraldab Tallinnas võrgustumisürituse, mille fookus on terviseandmetel

Press release -

EIT Health korraldab Tallinnas võrgustumisürituse, mille fookus on terviseandmetel

EIT Health korraldab Tallinnas võrgustumisürituse, mille fookus on terviseandmetel

Talve üks tähtsaimaid võrgustumisüritusi toimub 5.-6. detsembril.

EIT Health korraldab regulaarselt match-makingüritusi, kus partneritel ja erinevatel tervishoiu innovatsiooni osapooltel üle Euroopa on võimalus kohtuda potentsiaalsete koostööpartneritega, et luua uusi konsortsiume erinevate taotlusvoorude jaoks.

5.- 6. detsembril Tallinnas toimuva EIT Health ürituse fookuses on

- Kuidas olemasolevaid terviseandmeid kõige paremini kasutada uute toodete ja teenuste loomisel

- Kuidas muuta tervishoiu teenused efektiivsemaks võttes kasutusele uusi digitaalseid lahendusi.

See on ka EIT Health praeguste taotlusvoorude teema, mille järgmine taotlemistähtaeg on 1. märts.

Konverentsi avab Tartu Ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil. Tartu Ülikool on konverentsi üks tugi- organisatsioone ja EIT Health partner selle asutamisest saati.

Euroopa Komisjoni initsiatiiv European Health Data Space (EHDS) omab keskset rolli, et edendada terviseandmete sekundaarset kasutamist uute toodete ja teenuste arendamisel ning nende valideerimisel aga ka patsiendikesksete lahenduste väljatöötamisel meditsiinisüsteemis.

EIT Health toetab ka patsientide, kodanike ja tervishoiutöötajate koolitamist, et nad mõistaksid andmete jagamise tähtsust ja asjakohasust ravi arendamiseks ja parandamiseks.

– Ühiskonna arenedes arenevad edasi ka meie tervishoiusüsteemid. Seetõttu peame määratlema uued tervishoiuteenuste osutamise mudelid. Vajame süsteemi, mis aitaks andmete toel kaasa ka fookuse nihutamisele ravilt ennetustööle, kuid kus kesksel kohal on need, kes töötavad patsientide lähedal.

- Innovatsiooni juhtimissüsteemide toetamiseks on vajalik avaliku sektori kompetents innovatsiooniprotsessis. Tihe koostöö ärisektori ja akadeemiliste ringkondadega on eeliseks muudatuste elluviimisel tervishoius, ütleb Annika Szabo Portela, EIT Health Scandinavia tegevjuht, kes on ka üks ürituse peakorraldajaid.

Kõigil osalejatel on võimalus broneerida isiklikke kohtumisi potentsiaalsete partneritega ning kuulata huvitavaid ja inspireerivaid esinejaid.

5. detsembri programm keskendub teemale, kuidas olemasolevaid terviseandmeid saab kõige paremini kasutada innovatsiooniks:

• Petronille Bogaert, Sciensano ELi terviseinfosüsteemide üksuse juht toob oma ettekandes välja, et EHDS, Euroopa terviseandmete ruum toob eeldatavasti suurt kasu, kuid toob kaasa ka väljakutseid, mis on seotud tehnoloogia, juhtimise ja privaatsusega.

• Erinevad ettekanded tutvustavad, kuidas biopankade proove ja terviseandmete registrite andmeid kasutada ning jagavad inspiratsiooni reaalsetest näidetest.

• EIT Health tutvustab oma avatud taotlusvoore, mis võimaldavad rahastada andmete teisest kasutuselevõttu tervishoius.

• Kõigil osalejatel on võimalus kaasa lüüa aruteludes ja kohtuda EIT Health Euroopa võrgustiku esindajatega

6. detsembri programmi fookus on, kuidas muuta meditsiinisüsteemi efektiivsemaks võttes kasutusele uusi digitaalseid lahendusi. Tervishoiuteenuste osutajate, rahastajate ja patsientide organisatsioonide esindajatega paneeldebatis osalevad ka Eesti Haigekassa ja PERH. Sõna saavad ka EIT Health seni rahastatud projektid jagamaks oma kogemusi uutele taotlejatele.

• Fernando Seoane, Karolinska Instituudi ja Karolinska ülikooli haigla dotsent ning teadus- ja arendustegevuse koordinaator räägib innovatsioonist kõrghariduses, et tagada täiendõppe kaudu ravi ümberkujundamist.

- Stockholmi piirkonna bioteaduste programmi koordinaator Martin Tegnér jagab kogemusi Karolinska ülikooli haiglas, kus asutati märtsis 2020 kaitsevahendite ostmise keskus kiirabihaiglate, esmatasandi arstiabi ja COVID-19-ga seotud omavalitsuste jaoks.

EIT Health on Euroopa Komisjoni European Insitute of Innovation and Technology (EIT) tervise valdkonna innovatsiooni toetuste vahendaja, mille eesmärk on toetada uusi ideid nii rahaliselt, kui pakkudes koolitusprogramme aga ka et integreerida tervisevaldkonna ekspertiisi Euroopas ühtseks võrgustikuks aidates kaasa rahvusvahelisele koostööle ja üle-Euroopaliste terviselahenduste väljatöötamisele.

Üritus toimub 5.-6.12.2022 kell 9.00-16.00 EET Tallinna Radisson SAS Collection hotellis.

Ürituse või intervjuusoovide osas lisateabe saamiseks võtke palun ühendust turundus- ja kommunikatsioonijuhi Christina Bergstrand, tel. +46 70 455 20 21.

Related links

Topics

Categories


EIT Health

EIT Health is a vast, vibrant community of world leading health innovators backed by the European Union. Working across borders, our network connects approximately 150 world-class partner organisations, as well as entrepreneurs, start-ups and SMEs from the worlds of business, research, education and healthcare delivery. Our ambition is to enable people in Europe to live longer, healthier lives by transforming businesses and delivering new products and services that can progress healthcare in Europe and strengthen our economy.

Related content

About EIT Health Scandinavia

EIT Health is a Knowledge and Innovation Community (KIC) established by the EU body European Institute for Innovation & Technology (EIT). EIT Health is a collaboration between more than 150 Partners within pharma, medtech, healthcare and healthcare funders, research institutions, and universities. Backed by the European Union, EIT Health is Europe’s largest life science collaboration organisation, and one of the largest life science initiatives world-wide. EIT Health is active across three fields: business creation, education, and multidisciplinary healthcare innovation initiatives.

EIT Health has partners and programmes in 17 countries. The Regional Innovation Hubs are present in Barcelona, Paris, Dublin, Rotterdam, Heidelberg-Mannheim, Wienna and Budapest. The central office is located in Munich. EIT Health Scandinavia covers Sweden, Denmark, Finland, Norway and Estonia, with an office in Stockholm.

EIT Health Scandinavia
Torsgatan 11
111 23 Stockholm
Sweden
Visit our other newsrooms