Skip to content

Topics: Health Care, Health Service

Den nye innovasjonsenheten ved UiO – Veksthuset for livsvitenskap – vil være en åpen dør for forskere og studenter samt næringsliv i det nye Livsvitenskapsbygget, Norges største bygg for forskning og utdanning på ca. 100.000 kvm.

Universitetet i Oslo blir medlem av det europeiske livsvitenskapsnettverket EIT Health

EIT Health Scandinavia, som er en del av et av verdens største livsvitenskapsnettverk, utvider nå med Universitetet i Oslo (UiO) som assosiert medlem. – Vår hovedoppgave er å hjelpe forskere og studenter med å modne innovative ideer, og EIT Health vil være et flott virkemiddel for å legge til rette for dette, sier Nicolay Bérard-Andersen, senior innovasjonsrådgiver i Veksthuset for livsviten.

About EIT Health Scandinavia

EIT Health is a Knowledge and Innovation Community (KIC) established by the EU body European Institute for Innovation & Technology (EIT). EIT Health is a collaboration between more than 150 Partners within pharma, medtech, healthcare and healthcare funders, research institutions, and universities. Backed by the European Union, EIT Health is Europe’s largest life science collaboration organisation, and one of the largest life science initiatives world-wide. EIT Health is active across three fields: business creation, education, and multidisciplinary healthcare innovation initiatives.

EIT Health has partners and programmes in 17 countries. The Regional Innovation Hubs are present in Barcelona, Paris, Dublin, Rotterdam, Heidelberg-Mannheim, Wienna and Budapest. The central office is located in Munich. EIT Health Scandinavia covers Sweden, Denmark, Finland, Norway and Estonia, with an office in Stockholm.

EIT Health Scandinavia

Torsgatan 11
111 23 Stockholm
Sweden

Visit our other newsrooms