Blogikirjoitus -

​Tavoitteena Nolla Tapaturmaa - Asenne pitää olla kunnossa

Vaarat työpaikalla piilevät usein asenteissamme. Työturvallisuuskouluttajamme Eija Syväsalo kirjoitti toukokuussa blogissaan, että olennainen osa työn johtamista on turvallisuuden johtaminen työpaikalla. Siellä ovat myös työn vaara- ja kuormitustekijät.

Hyvin toteutettu työturvallisuuskoulutus antaa entistäkin paremmat valmiudet turvallisuuden huomiointiin ja innostaa riskitekijöiden havainnointiin omassa työympäristössä. Rakennusteollisuuden ePerehdytys täydentää olemassa olevaa työturvallisuuskoulutusta tuoden työmaakohtaisen perehdyttämisen digiaikaan.

Tarvitsemme uusia innovaatioita, jotta asenteemme muuttuisivat pysyvästi. Rakennusteollisuuden kehittämässä ePerehdytyksessä työntekijä tutustuu työturvallisuuden yleisiin asioihin ajasta ja paikasta riippumattomana verkko-oppimisena ja todentaa osaamisensa tentillä. Hyväksytty suoritus on voimassa aina vuoden kerrallaan kaikilla työmailla. ePerehdytys helpottaa ja mahdollistaa työmaakohtaisen perehdytyksen toteuttamisen siten että työmaaperehdytyksessä voidaan keskittyä juuri sen työmaan käytännön asioihin ja toimintatapoihin. Aikaa ei tarvitse kuluttaa toistuviin yleisperehdytyksen asioihin, kun se on suoritettu jo verkossa.

Erinomaisesta asenteesta kertoo halu kouluttaa niin esimiehiä kuin työntekijöitäkin. Esimiesten työturvallisuusvastuukoulutuksessa perehdytään käytännön tilanteiden kautta vastuisiin, joita työnantajan edustajilla ja työnjohdolla on työntekijöistään. Työturvallisuuskorttikoulutuksesta saadaan osaamista vaarojen ja kuormitustekijöiden tunnistamiseen ja havainnointiin. ePerehdytys ei korvaa työturvallisuuskorttikoulutusta vaan tehostaa työmaalla tehtävää perehdytystä.

Niin ePerehdytyksestä kuin Alertumin työturvallisuuskorttikoulutuksestakin on mahdollista saada tiedot Tilaajavastuun Taitorekisteriin, josta tieto on helposti työmaalla luettavissa Valttikortilta muun muassa maksuttoman mobiilisovelluksen avulla. Taitorekisteristä voidaan toteuttaa myös integraatio työmaan kulunvalvontajärjestelmään.

Vaikka Taitorekisteri on osoitus kiinteistö- ja rakennusalan sähköisten palveluiden etenemisestä sekä Tilaajavastuun, että koulutusten katto-organisaatioiden yhteistyöstä, ei se silti vähennä työntekijöiden pätevyysvaatimuksia. Tarvitsemme lisää vastaavanlaisia tehostustoimia ja järkevöittämistä myös muihin pätevyyskoulutuksiin.

Tämän blogitekstin kirjoitti Alertum Oy:n toimitusjohtaja Riku Aho.

Aiheet

  • Neuvontatoiminta

Yhteyshenkilöt

Tuomas Liukkonen

Lehdistön yhteyshenkilö toimitusjohtaja +358 40 563 0784

Lari Lindén

Lehdistön yhteyshenkilö kehitysjohtaja 010 320 5773

Liittyvä sisältö