Blogikirjoitus -

​Voitaisiinko tulla koulutukseen mukaan etänä?

Eikö se kuulosta helpolta ja mukavalta? Tässähän minulla on näyttö ja kaiuttimet. Kyllähän nyky-aikaisella tekniikalla se onnistuu! Istun mukavasti tässä kotitoimistolla ja seuraan koulutuksen etäyhteyksillä. Mikä järki minun on vaivautua paikan päälle?

Niinhän se onnistuu. Minäkin kannatan informaation siirtoa verkon kautta. Se on tehokasta eikä aiheuta kustannuksia. Haastavan tiedon havainnollistaminen onnistuu helposti videoilla ja animaatioilla. Välikyselyillä on helppo tarkastaa sisäistettiinkö asia. Jos jokin asia jää epäselväksi voi materiaalia kelailla edestakaisin ja lisätietoa kaipaaville voidaan tarjota läjä linkkejä. Kouluttajan esityksen videoiminen helpottaa myös kouluttajan työtä. Yhden onnistuneen vedon jälkeen kaikki saavat maistaa kouluttajan parhaat esimerkit ja tarinat.

Mitä luulet muuttuuko asenteesi näytön ääressä millään keinolla?

Mutta mietitäänpä vielä kerran. Leikitään ajatuksella, että sinulla on ajotavoissasi vikaa. Olet riskikuljettaja. Piittaamaton ajoteiden partaveitsi; suojateiden eteen ei viitsi pysähtyä ja nopeudet nousevat yli rajoitusten. Hand´s freetä ei ole tullut hankittua ja silti puhelut hoidetaan ajomatkoilla. Koska mä voin. Mitä luulet muuttuuko asenteesi näytön ääressä millään keinolla? Onko asenteesi muuttunut, vaikka sinulla on ollut käytössäsi kaikki maailman informaatio? Entäpä jos joku keskustelisi kanssasi asiasta vakavasti, kyseenalaistaisi sinun mielipiteesi ja herättäisi sinut erilaisilla faktoilla sekä esimerkeillä ajattelemaan uudestaan mihin käyttäytymisesi liikenteessä voi johtaa. Pureutuisi asenteeseesi vuorovaikutteisesti. Antaisi myös sinulle puheenvuoron. Järjen äänen lisäksi toisi tunteet mukaan tuomaan keskusteluun vaikuttavuutta.

Niin liikenne- kuin työturvallisuuteen vaikuttaminen vaatii muutoksia yksilötasolla. 

Liikenne koostuu yksittäisten kuljettajien tekemistä valinnoista ja rakennus valmistuu yksittäisten työntekijöiden tekojen avulla. Voimme hankkia työmaan täyteen turvallisuutta edistäviä välineitä ja suojaimia, mutta jos ne jäävät huonon asenteen vuoksi käyttämättä, eivät ne edistä työmaan turvallisuutta. Esimerkiksi pysäyttävän taulukon esittäminen tapaturmien määrästä Suomessa per vuosi herättää keskustelua, jossa jokainen saa tuoda oman mielipiteensä esille. Se ei onnistu etäyhteydellä. Taitava valmentaja puuttuu hellästi, väärästä asenteesta viestivään kommenttiin, korjaamalla sen oikeaksi. Oikeiden toimintamallien oppiminen lisää turvallisuutta, osaaminen luo turvan. Mutta kaiken keskiössä on asenne.

Asenteiden muuttaminen on todella haastavaa. Jotkut sanovat että se on mahdotonta. Vain lapsen mieli muuttuu. Minä en usko siihen. Uuden tiedon oppiminen ja sisäistäminen muuttaa meidän toimintamalleja. Asenteet ovat syvällä meissä ja ihmisten väliset erot muuttaa omia asenteitaan ovat suuret. Toinen on syntyjään jääräpäinen ja toisen oppimisen ikkuna meni kiinni jo 90-luvulla. Mielestäni asenteita on mahdollista muuttaa, mutta se vaatii paljon. Se ei onnistu kouluttajalta, vaan vaaditaan valmentajaa. Vaaditaan todellista nahan alle menemistä. Pitää puhua suoraan ja antaa myös valmennettavalle mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä. Vaaditaan tiedollisten vääristymisten korjaamista oikealla tiedolla, mutta myös tunteellisten juurtumien muuttamista. "Otetaan luulot pois ja laitetaan tietoa tilalle", kuten meidän eräs kouluttajamme aina muistaa sanoa. Asenteet ohjaavat toimintaamme ja siksi niiden muuttaminen on olennaista turvallisuuden kehittymiselle. Asenteita muuttavan oppimisprosessin avain on mielestäni vuorovaikutteinen oppiminen.

Vuorovaikutteisuus tulee ottaa huomioon koko koulutustapahtumaa suunniteltaessa. 

Koulutusmateriaali ei voi olla liian tiivis, niin ettei kouluttajalle anneta muuta mahdollisuutta, kuin pitää kalvosulkeiset. Materiaalissa tulee olla tilaa keskustelulle ja tarvittaessa ryhmätöille. Tietoa ja toimintaa ohjaavia lakeja tai asetuksia saa olla, mutta myös avaavia ja pysäyttäviä esimerkkejä. Jos taidolliset osiot sitä vaativat, käytännön harjoitukset kuuluvat luontevasti osaksi päivää. Asiantunteva ja pedagogisesti osaava kouluttaja antaa koulutuspäivälle kasvot ja on koko tapahtuman keskiössä.

Me Alertumilla ollaan muuttamassa asennetta, jolla turvallisuuteen suhtaudutaan. Mielestäni sen muuttaminen ei onnistu etänä, vaan vaaditaan motivoiva ja innostava valmentaja, joka tuo riittävästi tietoa ja ymmärrystä ohjaamaan vanhoja asenteita ja ajatuksia järkevämmille raiteille tarkkaan suunnitellun ja rakennetun koulutuksen muodossa. Verkossa se ei onnistu, ennen kuin sinne saadaan luotua riittävän vuorovaikutteinen virtuaalinen oppimisympäristö.

Mika Ahola
koulutuspäällikkö
Alertum Oy

Linkit

Aiheet

  • Neuvontatoiminta

Yhteyshenkilöt

Tuomas Liukkonen

Lehdistön yhteyshenkilö toimitusjohtaja +358 40 563 0784

Lari Lindén

Lehdistön yhteyshenkilö kehitysjohtaja 010 320 5773

Liittyvä sisältö