Uutinen -

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjä on jatkossa osoitusvelvollinen tietosuojavelvoitteidensa hoitamisesta

Tietosuojakoulutus (Tietosuojakortti)

Keväällä 2016 voimaan astuvan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjä on jatkossa osoitusvelvollinen tietosuojavelvoitteidensa hoitamisesta – huomattavien sakkojen uhalla. Osoitusvelvollisuuden periaate (accountability principle) edellyttää henkilötietoja käsitteleviltä organisaatioilta riskilähtöistä, ennakoivaa tietosuojan suunnittelua ja ennen kaikkea kykyä tarvittaessa todistaa tietosuojan edistämiseksi tehdyt toimenpiteet. Tässä tarkoituksessa organisaation on varmistettava myös koko henkilöstön riittävä tietosuojaosaaminen, sillä henkilöstön kouluttaminen on ainoa varma tapa taata tietosuojalainsäädännön toteutuminen organisaation kaikessa toiminnassa.

Mitä koulutuksesta saa?

  • Auttaa organisaatiotasi vakaan tietosuojakulttuurin luomisessa edistämällä henkilöstön tietoisuutta tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevissa asioissa.
  • On suunniteltu vastaamaan tietosuojaviranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia koskien henkilötietojen asianmukaista käsittelyä.
  • Koostuu verkko-opinnoista ja kolmen tunnin mittaisesta lähiopetustilaisuudesta.
  • Edistää  osoitusvelvolisuuden toteuttamista, sillä kaikki koulutuksen suorittaneet saavat ”tietosuojakortin” osoituksena koulutuksen suorittamisesta.

Koulutukseen voi osallistua kuka tahansa, eikä osallistuminen edellytä aiempaa tietämystä tietosuojasta tai yksityisyyden suojasta. Aloittelijoille koulutus tarjoaa kattavan johdannon tietosuojalainsäädäntöön sekä tietosuojan ja yksityisyyden suojan perusasioihin. Koulutus sopii myös sellaisille henkilöille, joilla tietosuoja-asioiden parissa toimimisesta on jo kokemusta, mutta jotka haluavat päivittää tietämystään voidakseen vastata tietosuojalainsäädännön toteuttamisen uudistuviin vaatimuksiin.

Alertum ja Privaon aloittavat yhteistyön tietosuojakouluksien osalta. Ilmoitamme alkavat koulutukset verkkosivuillamme www.alertum.fi, mutta toistaiseksi kaikki tiedustelut liittyen koulutukseen kannattaa hoitaa asiantuntijan kanssa.

Louna Taskinen
Privacy Specialist
Privaon Oy
Tel. +358 40 935 5326
louna.taskinen@privaon.com

Linkit

Aiheet

  • Opetus, oppiminen

Yhteyshenkilöt

Lari Lindén

Lehdistön yhteyshenkilö kehitysjohtaja 010 320 5773

Liittyvä sisältö

Liitetyt tapahtumat