Ohita

Tiedote -

Azets mukana kehittämässä pohjoismaista standardia vastuullisuusraportointiin pk-yrityksille

Azets ja Suomen Taloushallintoliitto ovat mukana kehittämässä ensimmäistä pohjoismaista standardia pk-yritysten vastuullisuusraportointiin. Hankkeen tavoitteena on helpottaa ja lisätä vastuullisuusraportointia pk-yrityksissä jo ennen sen muuttumista pakolliseksi EU-alueella. Vastuullisuusstandardin ensimmäinen versio julkaistaan helmikuun 2021 lopulla.

Pohjoismaisen vastuullisuusraportoinnin standardin kehittämistä koordinoi NSRS-organisaatio (Nordic Sustainability Reporting Standard). Suomesta mukaan on kutsuttu kaksi tahoa: Azetsin vastuullisuuskonsultti Leonard Breukers sekä Taloushallintoliiton asiantuntijat Janne Fredman ja Eeva Lyytinen. Suomen edustajien lisäksi mukana on Ruotsin, Norjan ja Tanskan edustajia.

”Tähän saakka vastuullisuusraportointia ovat tehneet lähinnä suuret pörssiyritykset, joita velvoittaa kirjanpitolaki. EU-tasolla on kuitenkin paineita velvoittaa myös pk-yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan. On tärkeää, että Suomessa ollaan etujoukoissa valmistautumassa tähän. Me Azetsilla haluamme olla tässäkin asiassa pk-yritysten tukena”, kertoo Breukers.

Myös Taloushallintoliitto pitää tärkeänä, että vastuullisuusraportointiin tuodaan työkalut pk-yrityksille. Fredmanin mukaan suuryritysten tarpeisiin luodut standardit eivät palvele pienempiä yrityksiä.

”Pienet ja keskisuuret yritykset kaipaavat rakenteeltaan ja laajuudeltaan kevyempiä malleja. Tähän työhön kannattaa lähteä nimenomaan nyt, koska sekä EU:n että Suomen suunnalta on paineita uudistaa lakeja niin, että vastuullisuusraportointi tulee jossain vaiheessa pakolliseksi myös pk-yrityksille. Koska pk-yrityksillä ei tähän raportointiin ole useinkaan osaamista tai resursseja, on luontevaa, että ne voivat käyttää apuna palvelukumppania, jossa on tiedon koonnin ja raportoinnin ammattilaisia”, Fredman toteaa.

Vastuullisuusasioiden kehittämisestä on myös hyötyä pk-yrityksille.

”Esimerkiksi taloyhtiöt saavat avustuksia rakentaessaan asukkaille sähköautojen latauspisteitä. Sekä asiakkaat että yritysten henkilöstö ovat koko ajan valveutuneempia ja vaativampia sen suhteen, millaisen yrityksen tuotteita tai palveluita haluavat ostaa tai minkälaisessa yrityksessä haluavat työskennellä”, Breukers kertoo.

Azets ryhtyy myös tarjoamaan pk-yrityksille vastuullisuusraportointia palveluna. Azets tuottaa asiakkaalle vastuullisuusraportin kirjanpidon ja palkanlaskennan tietoja hyödyntäen ja palveluun sisältyy myös ehdotukset vastuullisuuden kehittämisestä.

Lisätietoja:

Ulla Nikkanen, toimitusjohtaja
ulla.nikkanen@azets.com
+358 40 522 9091

Aiheet


Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti. Yli 6 500 asiantuntijaamme auttavat asiakkaitamme keskittymään liiketoimintaansa ja saavuttamaan tavoitteensa. www.azets.fi

Yhteyshenkilö/-t

Ulla Nikkanen

Ulla Nikkanen

Lehdistön yhteyshenkilö Managing Director Azets Finland +358 10 756 4424

Keskity liiketoimintaan ja saavuta tavoitteet

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja
tarjoava Pohjoismaiden johtava toimija, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti
kuin paikallisesti. Yli 6 500 asiantuntijaamme auttavat asiakkaitamme keskittymään
liiketoimintaansa ja saavuttamaan tavoitteensa.