Ohita
Pk-barometri: Pk-yritysten tulevaisuus näyttää valoisalta  – suomalaiset pk-yritykset suhtautuvat tulevaisuuteen verrokkimaita luottavaisemmin, mutta jarruttavat yhä rekrytoinneissa ja investoinneissa

Tiedote -

Pk-barometri: Pk-yritysten tulevaisuus näyttää valoisalta – suomalaiset pk-yritykset suhtautuvat tulevaisuuteen verrokkimaita luottavaisemmin, mutta jarruttavat yhä rekrytoinneissa ja investoinneissa

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Ison-Britannian pk-yrityksistä kaksi kolmannesta (68 %) uskoo talousnäkymien parantuvan seuraavan 12 kuukauden aikana. Yli puolet (56 %) aikoo myös investoida liiketoimintaansa seuraavan vuoden aikana. Kaikkein luottavaisimmin tulevaisuuteen suhtautuvat suomalaiset. Tämä selviää johtavan talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoavan Azetsin tekemästä pk-yritysten barometristä.

Erityisesti Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa ollaan luottavaisia, sen sijaan Isossa-Britanniassa ja Norjassa ollaan varovaisempia. Suomalaisyritykset suhtautuivat tulevaisuuteen kyselyyn osallistuneista maista kaikkein luottavaisemmin: 75 prosenttia suomalaisista pk-yrityksistä uskoi talouden paranevan seuraavan 12 kuukauden aikana. Kaikkein pessimistisimpiä ollaan Norjassa, siellä 64 prosenttia uskoo talouden paranevan.

"Pk-yritysten näkemykset ovat tärkeä indikaattori luottamuksesta talouskehitykseen. On hienoa, että vaikeista ajoista huolimatta suomalaiset pk-yritykset ovat kaikkein optimistisimpia, 75 prosenttia uskoo talousnäkymien paranevan seuraavan vuoden aikana. Lyhyellä tähtäimellä pk-yritysten fokuksessa on panostaa perusasioihin: taloudelliseen vakauteen, henkilöstön hyvinvointiin sekä liiketoimintaedellytysten muuttuessa uusien liiketoimintamallien omaksumiseen. Erityisesti digitalisaation, myynnin ja markkinoinnin kehittäminen näyttää olevan pk-yrityksille tärkeää”, toteaa Azets Suomen toimitusjohtaja Ulla Nikkanen.

Pk-yritysten sisällä on kuitenkin suuriakin eroja. Yrityksen koon kasvaessa myös luottamus tulevaisuuteen kasvaa, mikroyrityksistä jopa 24 prosenttia uskoo talouden näkymien huononevan. Myönteisimmin tulevaisuuteen suhtaudutaan asiantuntijapalveluita tarjoavissa yrityksissä sekä teknologiayrityksissä ja kielteisimmin vähittäiskaupan, majoituksen, ravitsemisen, vapaa-ajan ja kuljetuksen toimialoilla.

Suomalaiset varovaisimpia investoinneissa ja rekrytoinneissa

Pk-yritykset suhtautuvat luottavaisesti myös omaan tulevaisuuteensa: 64 prosenttia uskoo oman liikevaihtonsa kasvavan. Tässä suhteessa suomalaisyritykset eivät ole luottavaisimpia muihin maihin verrattuna, vaikka luottamus on Suomessakin korkealla. Luottavaisimmin omaan tulevaisuuteensa suhtautuvat ruotsalaiset (76 %) ja tanskalaiset (71 %). Sekä Norjassa että Isossa-Britanniassa kasvua odottavat 63 % pk-yrityksistä. Suomalaisista yrityksistä 62 prosenttia uskoo oman liikevaihdon kasvavan.

Huolimatta luottavaisesta suhtautumisesta yleiseen talouskehitykseen ja yrityksen omaan liikevaihtoon, suomalaiset pk-yritykset ovat rekrytointien suhteen kaikkein varovaisimpia – 42 prosenttia ei suunnittele rekrytoivansa yhtään henkilöä seuraavan 12 kuukauden aikana. Tanskalaisista rekryjarrua painaa vain 22 prosenttia pk-yrityksistä.

Suomalaisten varovaisuus näkyy myös investointisuunnitelmissa, sillä 38 prosenttia suomalaisista pk-yrityksistä ei aio tehdä investointeja seuraavan vuoden aikana. Ruotsissa riittää investointihalukkuutta, sillä vain 19 prosenttia ei aio investoida.

”Kotimaassa on viime viikkoina puhuttu henkilöstöpulasta esimerkiksi ravintola-alalla. Tämän kyselyn perusteella suomalaisyritykset näyttävät kuitenkin mielummin painavan jarrua kuin kaasua kasvunsa suhteen. Toivottavasti suomalaisyrityksilläkin löytyy uskallusta ja mahdollisuuksia panostaa sekä henkilöstöön että investointeihin, sillä kuten ravintola-alallakin on huomattu, osaajat siirtyvät helposti muihin tehtäviin. Tämä voi olla meille myös kilpailukyvyn este”, toteaa Nikkanen.

Yhteenveto Azets-konsernin pk-barometrista

”Azetsin ensimmäinen pk-yritysten barometri toteutettiin epätavallisessa tilanteessa yli vuoden kestäneen syvän kriisin jälkeen. Kun rokotusohjelma kiihtyy kaikkialla Euroopassa ja rajoitukset alkavat helpottaa, talouden elpyminen tuntuu vihdoin toteutuvan. Samaan aikaan ilmassa on edelleen paljon epävarmuutta. Tutkimuksemme korosti pk-yritysten optimismia toipumismahdollisuuksista ja pragmaattista tietoisuutta tarpeesta sopeutua ’uuteen normaaliin’”, taustoittaa Azets-konsernin toimitusjohtaja Chris Horne.

”Pk-yritysten suurin mahdollisuus ja suurin uhka on liiketoimintamallin mukauttaminen teknologiaa ja joustavaa työskentelyä hyödyntäen. Yritykset, jotka pystyvät toteuttamaan tämän siirtymän toimivasti, selviytyvät ja menestyvät paremmin. Tärkeää on varmistaa pk-sektorin sopeutumisen ja menestymisen edellytykset talouden elpyessä. Barometrin tulokset viittaavat useisiin osa-alueisiin, joissa valtioiden hallitusten tulevilla päätöksillä on elintärkeä rooli yritysten tukemisessa”, tiivistää Horne.

Kyselyssä pk-yrityksiksi luokiteltiin yritykset, joissa on alle 250 työntekijää ja/tai joiden liikevaihto on alle 60 miljoonaa euroa. Kysely toteutettiin online-kyselynä 28.4.–21.5.2021. Siihen vastasi 760 pk-yritystä.

Lisätiedot:

Ulla Nikkanen

ulla.nikkanen@azets.com

puh. 040 522 9091

Aiheet

Kategoriat


Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava Pohjoismaiden johtava toimija, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti. Yli 6 500 asiantuntijaamme auttavat asiakkaitamme keskittymään liiketoimintaansa ja saavuttamaan tavoitteensa. www.azets.fi

Yhteyshenkilö/-t

Ulla Nikkanen

Ulla Nikkanen

Lehdistön yhteyshenkilö Managing Director Azets Finland +358 10 756 4424

Keskity liiketoimintaan ja saavuta tavoitteet

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava kansainvälinen toimija, jolla on yli 7 000 työntekijää sekä yli 600 kumppania. Palvelemme 120 000 asiakasta Isossa-Britanniassa, Tanskassa, Virossa, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Romaniassa. Asiakkaisiimme kuuluu eri toimialojen ja kokoluokan yrityksiä sekä julkisen sektorin organisaatioita.

Azets Groupiin kuuluvat myös palkittu kansainvälinen yritys- ja yksityisverotus- ja kirjanpitobrändi Blick Rothenberg sekä Pohjoismaissa toimivat yritykset Karabingruppen, Legeregnskap, Isännöinti Luotsi ja Idur.

Autamme asiakkaitamme keskittymään
liiketoimintaansa ja saavuttamaan tavoitteensa.