This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

​Toinen toistamme tukien

Blogikirjoitus -

​Toinen toistamme tukien

Sydän-lehden vuoden 2020 ykkösnumeron teemat, innostuminen uudesta, rakkaus ja lähimmäisen tukeminen, liittyvät kaikki sydäntyöhön.

Kannattaa rakastaa itseään ja sydäntään voidakseen paremmin. Kannattaa myös innostua uudesta, ettei lamaannu. Sydäntyö on pitkälti lähimmäisen tukemista, josta hyötyy myös itse.

Yli 40 prosenttia suomalaisista osallistuu vapaaehtoistoimintaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimii arviolta 500 000 vapaaehtoista.

Vapaaehtoistoiminta on paras tapa tulla mukaan järjestötoimintaan. Varsinkin paikallisella tasolla monet yhdistykset toimivat pitkälti vapaaehtoisvoimin. Ilman vapaaehtoisia järjestötoiminta kuihtuisi.

Järjestötoimintaan osallistuminen tuottaa tekijälleenkin monia hyötyjä. Tutustuminen uusiin ihmisiin, mielekäs tekeminen, uuden oppiminen, ihmisten auttaminen ja tunne ryhmään kuulumisesta ovat tärkeitä.

Vapaaehtoistoiminnalla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia terveyteen. Dag Hammarskjöld on sanonut, että ”yksinäisyys ei sen vuoksi ole kidutusta, ettei ketään ole jakamassa taakkaani, vaan siksi, ettei minulla ole muuta kannettavaa kuin oma taakkani.”

Elämä saa merkityksensä muiden ihmisten myötä. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä paremmin ymmärtää myös muiden ihmisten taakkojen kantamisen tärkeyden.

Juuri sitä sydänväki tekee – kantaa ja tukee. Moni saa työstämme tukea ja ponnistaa sen avulla kohti uutta tulevaisuutta.

Innostavaa vuotta 2020! 

Aiheet

Tunnisteet


Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 70 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 215 paikalliseen sydänyhdistykseen, 16 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).

Lehdistön yhteyshenkilöt

Paula Risikko

Paula Risikko

Suomen Sydänliiton puheenjohtaja 050 511 3107