Ohita
Kuva Anna Kara.
Kuva Anna Kara.

Uutinen -

​Laaturekisteri osoittaa hoidon puutteet

Hoitosuositusten mukaisen hoidon toteutuminen vaikuttaa merkittävästi ennusteeseen sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, selvittää laaturekisteriin perustuva tanskalaistutkimus.

Toisin kuin Suomessa, Tanskassa on jo pitkät perinteet kliinisistä laaturekistereistä. Rekistereihin kerätään systemaattisesti tietoa eri sairausryhmistä. Tuoreessa European Heart Journal -lehdessä julkaistiin kyseiseen rekisterimateriaaliin perustuva tutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää, toteutuuko sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoito suositusten mukaisesti, ja miten tämä vaikuttaa potilaiden ennusteeseen.

Tietoa kerättiin vuosina 2003–2010 kaikista sydämen vajaatoiminta -diagnoosin saaneista sairaaloissa hoidetuista tanskalaisista, joita oli yhteensä 24 308. Tulosmittareita olivat potilaan pääsy sydämen ultraäänitutkimukseen, suorituskyvyn arviointi, suositusten mukaisen lääkityksen toteutuminen, ohjaaminen liikunnalliseen kuntoutukseen ja sydänkuntoutukseen, johon kuuluu potilaan opastusta ja koulutusta sairaudestaan ja sen hoidosta.

Vuoden seuranta-aikana 4 159 potilasta (17,1%) kuoli. Potilailla, joiden kohdalla vain pieni osa seurattavana olevista mittareista toteutui, oli myös suurin kuolleisuus. Potilasryhmässä, jossa suurin osa tai kaikki mitattavat asiat toteutuivat, oli selvästi vähemmän kuolleisuutta.

Tutkimus vahvistaa aiempaa käsitystämme sydämen vajaatoiminnan hoidosta. Tässä tutkimuksessa osoitettiin, että hoitosuositukset eivät valitettavasti kuitenkaan toteudu tosielämässä toivotulla tavalla, ja seuraukset ovat kohtalokkaat. Laaturekisterien tarkoitus onkin tuoda esiin nämä parannettavat kohdat, jolloin tieto johtaa toimintaan, kuten hoitoketjujen parantamiseen ja parempaan potilasohjaukseen.

Suomessa ei ole vielä käytössä kansallisia laaturekistereitä, joiden avulla voisimme selvittää miten hoitosuositukset toteutuvat maassamme. Tämä puute on nyt onneksi havaittu ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella on käynnistetty pilottihanke kansallisten laaturekisterien perustamiseksi.

Alkuperäinen tutkimus: Nakano A, Vinter N, Egstrup K et al. Association between process performance measures and 1-year mortality among patients with incident heart failure: a Danish nationwide study. European Heart Journal 2019; 5: 28–34.

Aiheet

Yhteyshenkilö/-t

Anna-Mari Hekkala

Anna-Mari Hekkala

Suomen Sydänliiton ylilääkäri (09) 7527 5365

Sydänterveyttä läpi elämän

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).