Ohita
Kuva Jarno Hämäläinen.
Kuva Jarno Hämäläinen.

Uutinen -

Painonpudotus vähentää eteisvärinää

Eteisvärinän sanotaan ”ruokkivan itse itseään”. Tämä tarkoittaa sitä, että eteisvärinäkohtausten aikana sydämen eteislokeroissa tapahtuu muutoksia, jotka suosivat eteisvärinän toistumista. Lopulta eteisvärinä korvaa pysyvästi normaalin sinusrytmin.

Australialaisessa LEGACY-tutkimuksessa osoitettiin jo aiemmin, että painonpudotuksella voitiin merkittävästi vähentää oireista eteisvärinää. Tutkimuksen aineistosta selvitettiin nyt, voisiko laihtumalla jopa kääntää eteisvärinän taudinkulku. Mukana oli yhteensä 355 ylipainoista (BMI yli 27 kg/m2), oireista eteisvärinää potevaa potilasta. Seuranta-aika oli noin neljä vuotta, minkä päätyttyä potilaat jaettiin kolmeen ryhmään. Osa ei onnistunut laihtumaan (painon laskua vähemmän kuin kolme prosenttia lähtöpainosta), osan paino putosi 3–9 prosenttia ja osan paino putosi yli kymmenen prosenttia. Viimeksi mainitussa potilasryhmässä eteisvärinää esiintyi merkittävästi harvemmin, kohtaukset olivat lyhyempiä ja ne päättyivät useammin itsestään ilman toimenpiteitä.

Tulokset ovat selviä. Laihduttamalla eteisvärinäsairauden eteneminen voitiin pysäyttää, jolloin kohtauksia esiintyi vähemmän.

Eteisvärinä ei ole henkeä uhkaava rytmihäiriö, ja useimmat potilaat elävät normaalia elämää, vaikka eteisvärinä olisi vallitseva rytmi. Osalle potilaista eteisvärinä aiheuttaa voimakkaita oireita, jotka heikentävät työkykyä ja elämänlaatua. Eteisvärinä voi hoitamattomana aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa. Tärkein eteisvärinän aiheuttama haittatapahtuma on aivoverenkiertohäiriö, jota ehkäistään veren hyytymistä hidastavalla lääkityksellä, antikoagulantilla. Tutkimustiedon valossa myös elintapahoito kuuluu eteisvärinäpotilaalle.

Alkuperäinen tutkimus: Middeldorp ME, Pathak RJ, Meredith M et al. PREVEntionand regReSsive Effect of weight-loss and risk factor modification on Atrial Fibrillation: the REVERSE-AF-study. Europace2018;20:1929-1935.

Aiheet

Yhteyshenkilöt

Anna-Mari Hekkala

Anna-Mari Hekkala

Suomen Sydänliiton ylilääkäri (09) 7527 5365

Sydänterveyttä läpi elämän

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).