Ohita
Sydänmerkki ohjaa parempiin valintoihin. Kuva Sydänruokaa-keittokirjasta.
Sydänmerkki ohjaa parempiin valintoihin. Kuva Sydänruokaa-keittokirjasta.

Uutinen -

​Uusi tutkimus ei tuo muutosta ravitsemussuosituksiin

Uusin terveellisen ruuan periaatteiden kumoaminen on aiheuttanut hämmennystä ja levinnyt laajasti sosiaalisessa mediassa. Muun muassa Jari Ristiranta on kommentoinut Ravitsemus ja Terveys -blogissaan Maailman sydänjärjestön entisen puheenjohtajan, professori Salim Yusufin esitystä kardiologian konferenssissa Davosissa Sveitsissä 12. helmikuuta 2017. Yusuf esitteli tutkimustuloksia laajasta sydän- ja verisuonitauteihin liittyvästä PURE-tutkimuksesta. Hämmennystä on herättänyt väite, että tutkimuksen mukaan hiilihydraattien syönti oli yhteydessä suurempaan riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja rasvan syönti oli yhteydessä pienempään riskiin.

Suomalaiset ravitsemuksen asiantuntijat huomauttavat, että tämäkään tutkimus ei muuta mitään siitä, mitä valtion ravitsemusneuvottelukunta suomalaisissa ravitsemussuosituksissaan pohjoismaisiin pohjaten on linjannut. Myöskään Sydänliiton suosituksiin ei ole tulossa muutoksia.

Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala tähdentää, että professori Salim Yusuf ei edusta puheenvuorollaan kardiologien nykykäsitystä, vaan vain omia käsityksiään. Salim Yusuf ei ole ravitsemuksen asiantuntija. Maailman sydänjärjestön puheenjohtajana hän toimi ennen nykyistä puheenjohtajaa David Woodia.

PURE-tutkimus (Prospective Urban Rural Epidemiology Study) on 25 maassa toteutettava 12 vuoden seurantatutkimus, jonka perimmäisenä tavoitteena on tutkia kaupungistumisen vaikutuksia sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöihin. Kyseessä on havainnointitutkimus, joka selvittää terveyseroja kehittyneiden ja alikehittyneiden maiden välillä fokuksena sydän- ja verisuonisairaudet. Tutkimuksesta on julkaistu lukuisia artikkeleita, joiden teemana on ollut esimerkiksi terveellisten elintapojen erot kehittyneissä ja alikehittyneissä maissa, verenpaineen hoidon erot kehittyneissä ja alikehittyneissä maissa sekä vastaavat erot ylipainon ja tupakoinnin suhteen.

– Tutkimuksen perusasetelma ei siis ole ravitsemustieteellinen. Eroja mukana olevien maiden ruokavaliossa voidaan havainnoida, mutta tutkimuksen lähtökohta ei ole uusien ravitsemussuositusten laatiminen, Anna-Mari Hekkala sanoo.

– Sydänliiton ravitsemuksen asiantuntijaryhmä on käsitellyt Yusufin esitystä kokouksessaan ja todennut, että tämä yksittäinen havainnoiva tutkimus ei anna mitään perusteita muuttaa ravitsemussuosituksia, kertoo Sydänliiton ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa.

– Yusuf esitteli tieteellisessä julkaisussa julkaisemattomia havaintojaan, jotka perustuivat muuhun tarkoitukseen laadittuun tutkimusasetelmaan.

PURE-tutkimuksessa todettiin aineiston laajuudesta huolimatta lukuisia menetelmällisiä puutteita. Ravitsemussuositukset perustuvat aina laajaan tutkimusnäyttöön, jossa viestiä tukevat useat laadukkaasti toteutetut sekä kokeelliset että seurantatutkimukset.

– Terveyden kannalta on edelleen tärkeää suosia pehmeitä, tyydyttymättömiä rasvoja, kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä täysjyväviljaa. Samalla on hyvä vähentää kovan, tyydyttyneen rasvan, sokerin ja vähäkuituisen viljan sekä suolan saantia, Tuija Pusa muistuttaa.

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Sydänliiton mediapalvelu

Sydänliiton mediapalvelu

Lehdistön yhteyshenkilö Mediatiedustelut Sydänliitolle 0405861919
Eeva Hietalahti

Eeva Hietalahti

Lehdistön yhteyshenkilö Johtaja, tuotteet, palvelut ja viestintä +358 40 586 1919

Sydänterveyttä läpi elämän

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).