This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kehu ja kannustus on jokaisen lapsen oikeus

Lehdistötiedote -

Kehu ja kannustus on jokaisen lapsen oikeus

Lasten kasvaminen ulkonäkökeskeisessä ja visuaalisessa maailmassa altistaa kehon jatkuvalle tarkkailulle yhä aiemmin. Aikuisilla on tärkeä rooli tukea lasten terveen kehosuhteen kasvua.Oma keho ja sen tuntemukset ovat tärkeitä tulla tutuksi pienestä pitäen.

Elämme hyvin ulkonäkökeskeisessä maailmassa, jossa oma kehosuhde vääristyy helposti. Kuva- ja videomaailma sekä sosiaalinen media selfiekuvineen ja ammattivaikuttajineen, altistavat jatkuvalle vertailulle ja ärsyketulvalle. Se miltä asiat näyttävät voi tulla tärkeämmäksi kuin se miltä ne tuntuvat. Lapset ja nuoret, joiden keho ja mieli vasta kehittyvät, ovat erityisen alttiita muiden vaikutukselle – kasvotusten tai ruudun välityksellä.

Vanhempien ja kaikkien lasten kanssa toimivien aikuisten pitää tiedostaa miten paljon merkitystä on aikuisten sanoilla ja asenteilla. Kehuja ja kannustusta pitää lasten saada tasapuolisesti – ei vain esimerkiksi lahjakkaille tai lajin ominaisia piirteitä omaaville lapsille."Lapset ovat taitavia aistimaan aikuisten ajatuksia ja arvomaailmaa. Siksi hyväksyvä ja arvostava katse, teot ja sanat ovat erittäin tärkeitä lasten kanssa toimiessa. Kehujen ja kannustamisen avulla lapsi oppii parhaiten", kertoo lapsiperheasiantuntija Anne Kuusisto, Neuvokas perhe. ”Minä olen tärkeä ja minun kehoni on hieno sekä osaava. Tämän pitäisi välittyä lapselle aikuisten puheesta”, Kuusisto jatkaa.

Tietoisuusharjoituksilla keho tutummaksi

Hyppivä mieli ja jatkuvat ärsykkeet varastavat huomiomme. Tietoisuustaitojen harjoittelu auttaa tutustumaan omaan kehoon. "Mindfulness- ja läsnäoloharjoitukset auttavat lasta tulemaan tietoisemmaksi omasta kehosta ja sen tuntemuksista. Miltä hengitys tuntuu? Missä jännitys tuntuu?", kuvailee Kuusisto. Ne lisäävät tärkeää kykyämme viivästyttää ärsykkeisiin reagoimista ja lisäävät keskittymiskykyä, joka on kaiken oppimisen perusta.

6 vinkkiä miten tukea lapsen kehotyytyväisyyttä

  1. Suhtaudu positiivisesti omaan kehoosi. Älä puhu lapsen kuullen omasta, lapsen tai muiden painosta ja ulkonäöstä. Karsi laihdutuspuhe.
  2. Keskity kehon toiminnallisuuteen ulkonäön sijaan. Mitä kaikkea keho pystyy tekemään? Mitä uusia taitoja olet oppinut?
  3. Keskustele lapsen kanssa visuaalisesta maailmasta. Videot ja kuvat eivät ole aina totta. Suuri osa esimerkiksi kuvista on paljon käsiteltyjä.
  4. Opettele pysähtymään ja tunnistamaan kehon tuntemuksia ja ajatuksia. Lapsen kanssa voi tehdä läsnäolo- ja rentoutusharjoituksia.
  5. Ruoka ja liikunta ovat ilon ja hyvän mielen asioita. Eivät rangaistuksen, palkitsemisen tai suorittamisen välineitä.
  6. Jokainen on ihana sellaisena kuin on. Sisin on tärkeämpää kuin ulkonäkö.

Uudistuneesta Neuvokas perhe -verkkopalvelusta löytyy mindfulness-, läsnäolo-, ja rentoutusharjoituksia sekä tietoa ja materiaalia kehotyytyväisyyteen. Helpot harjoitukset ja materiaalit sopivat kaikille lasten kanssa toimiville aikuisille. Neuvokas perhe on osa Suomen Sydänliiton toimintaa. www.neuvokasperhe.fi

Related links

Aiheet

Tunnisteet


Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 70 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 215 paikalliseen sydänyhdistykseen, 16 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).

Lehdistön yhteyshenkilöt