Ohita
Sydämen geenihoitokokeet loppusuoralla Kuopiossa

Tiedote -

Sydämen geenihoitokokeet loppusuoralla Kuopiossa

(Kuva/Raija Törrönen: Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala A.I.Virtanen -instituutin tiloissa)

Kuopiossa on kehitetty uusi tapa hoitaa vaikeaa sepelvaltimotautia.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on loppusuoralla tutkimus ja testaus, joissa selvitetään A.I. Virtanen -instituutissa kehitetyn geenihoidon tehoa ja turvallisuutta vaikean sepelvaltimotaudin hoidossa. Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan ja professori Juha Hartikaisen johdolla toteutetussa kliinisessä geenihoitokokeessa on käytetty uudentyyppistä erikoiskatetria, jonka avulla geenivalmiste ruiskutetaan suoraan sydänlihaksen alueelle, joka kärsii huonosta verenkierrosta ja sitä seuraavasta hapenpuutteesta. Hoito on erittäin kevyt eikä edellytä suuria kirurgisia operaatioita, joten se sopii myös huonokuntoisille potilaille.

Geenihoidon tavoitteena on kasvattaa uusia toimivia verisuonia hapenpuutteesta kärsivään sydänlihakseen ja saada aikaan ns. biologinen ohitusleikkaus. Kuopion yliopistollisen sairaalan faasi I/II -hoitokokeessa on hoidettu 30 potilasta, joista viimeisenkin hoidetun potilaan 1-vuotisseuranta on umpeutumassa kesäkuun alussa. Hoitovaikutusta on tutkittu erittäin monipuolisesti mm. PET- ja magneettikuvauksin sekä elektrofysiologisten ja ultraäänitutkimusten avulla. Lisäksi potilaille on tehty kliininen rasituskoe ja useita erilaisia laboratoriomäärityksiä hoidon tehon ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Tähän mennessä analysoitujen tulosten perusteella voidaan jo sanoa, että uusi geenihoito on turvallinen tapa hoitaa vaikeaa sepelvaltimotautia. Sydämen verenkierto on parantunut osalla potilaista. Lisäksi hoitomenetelmää on kehitetty ja tulosten perusteella on löydetty sopivin hoitoannos jatkotutkimuksia varten.

Geenihoidon kehittämiseen liittyen on A.I. Virtanen -instituutissa helmi-maaliskuussa kolme väitöstilaisuutta, joissa FM Tytteli Turusen, FM Tiina Niemisen ja FM Suvi Jauhiaisen väitöskirjatutkimuksissa on tutkittu geenihoitojen toteutusta, biologisia vaikutuksia ja molekyylitason vaikutusmekanismeja. Sydäntutkimussäätiö on merkittävällä tavalla tukenut Kuopiossa tehtävän geenihoitotutkimuksen toteutusta sekä kaikkien väitöskirjojen valmistumista.

Sekä Kuopion kliininen geenihoitokoe että nyt julkaistavana olevat väitöskirjat kuuluvat Suomen Akatemian Kardiovaskulaaristen ja metabolisten tautien huippuyksikön toimintaan sekä Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen kärkihankkeisiin.

Lisätietoja:

Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala, seppo.ylaherttuala@uef.fi

Professori Juha Hartikainen, juha.hartikainen@kuh.fi

Kirjallisuutta:

FM Tytteli Turunen, Transposon vectors for gene therapy; Preclinical studies with Sleeping Beauty transposon system, Kuopio 6.2.2015.

http://www.uef.fi/fi/vaitostiedotteet/-/asset_publisher/Fwk50MPXYy2q/content/6-2-sleeping-beauty-transposonivektori-on-uusi-lupaava-geenihoidon-tyokalu

FM Tiina Nieminen, Natural and modified VEGFR-2 ligands – Characterization, signaling, and angiogenic responses, Kuopio 20.2.2015.

http://www.uef.fi/fi/vaitostiedotteet/-/asset_publisher/Fwk50MPXYy2q/content/20-2-uusi-yhdistelmahoito-seka-muokatut-verisuonikasvutekijat-parantavat-geenihoidon-tehoa

FM Suvi Jauhiainen, Vascular endothelial growth factors and their receptors in endothelial cells and in pathological conditions, Kuopio 13.3.2015.

http://www.uef.fi/fi/tapahtumat1/-/asset_publisher/LEPvx90Loxa9/content/13-3-fm-suvi-jauhiaisen-vaitostilaisuus-molekulaarinen-laaketiede-kuopio

Linkit

Aiheet

Kategoriat


Sydänliitto on yli 70 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 234 paikalliseen sydänyhdistykseen, 17 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).

Yhteyshenkilöt

Sydänliiton mediapalvelu

Sydänliiton mediapalvelu

Lehdistön yhteyshenkilö Mediatiedustelut Sydänliitolle 0405861919
Eeva Hietalahti

Eeva Hietalahti

Lehdistön yhteyshenkilö Johtaja, tuotteet, palvelut ja viestintä +358 40 586 1919

Sydänterveyttä läpi elämän

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).