Ohita
Yhdenvertaisesti hoitoon - säästöistä huolimatta

Tiedote -

Yhdenvertaisesti hoitoon - säästöistä huolimatta

Hyviin hoitotuloksiin pääseminen edellyttää, että järjestelmä toimii saumattomasti ensihoidosta kuntoutukseen. Sairaalaverkkoon tehtävien muutosten takia välimatkat yöpäivystyksiin ja erikoissairaanhoitoon uhkaavat pidentyä joillakin paikkakunnilla vuodesta 2026 alkaen. Kun samaan aikaan terveydenhuollon asiakasmaksuja ollaan korottamassa ja hoitotakuuta pidentämässä, hoitoon pääsy vaikeutuu. Sydänliitto on huolissaan potilaiden perustuslaillisten oikeuksien toteutumisesta.


Perusterveydenhuoltoa pitäisi vahvistaa, koska vakavat sairaudet eivät jonossa parane. Näin vähennetään ihmisten joutumista kalliiseen erikoissairaanhoitoon. Nyt hoitotakuu palautettiin kahdesta viikosta takaisin kolmeen kuukauteen. Hoitotakuun päivämäärärajoja tärkeämpää on kuitenkin potilaan oireiden ja sairauden mukainen oikea-aikainen terveydenhuollon kontakti ja hoidon jatkuvuus.


THL:n ylläpitämän sydänrekisterin raportin mukaan valitettavan monen sairastuneen hoito jää kesken. Infarktista toipuvalle tulee tehdä hoitosuunnitelma, johon kirjataan kaikkien riskitekijöiden hoitotavoitteet. Lisäksi tulee varmistaa, että sairastunut on joko digitaalisella tai tavallisella hoitopolulla, jossa häntä tuetaan jatkuvasti.


Digitalisaatiolla sekä etä- ja liikkuvilla palveluilla voidaan paikata fyysisten palvelupisteiden karsimista. On kuitenkin muistettava, että nämä palvelut eivät korvaa kaikkea eivätkä ne sovi kaikille.


”Sydänliitto tunnistaa sen, että Suomen palvelujärjestelmä on suurten haasteiden edessä. Ikääntyvän väestön myötä kasvava palvelutarve, henkilöstöpula, kohonneet kustannukset ja kysymys rahoituksen kestävyydestä asettavat päätöksentekijät vaikean tilanteen eteen. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että lääkäriin ei pääse tai että hoito jää kesken”, Sydänliiton pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski sanoo.


“Sydänliitto toivoo, että hyvä yhteistyömme hyvinvointialueiden ja niitä ohjaavien ministeriöiden kanssa jatkuu myös tulevaisuudessa. Vahva osaamisemme ja ymmärryksemme sairastuneiden arjesta kannattaa hyödyntää, kun rakennetaan vaikuttavia ja kustannustehokkaita palveluita”, Sydänliiton puheenjohtaja Panu Routila sanoo.

Aiheet

Kategoriat


Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).

Yhteyshenkilöt

Marjaana Lahti-Koski

Marjaana Lahti-Koski

Pääsihteeri Suomen Sydänliitto ry +358503591211

Sydänterveyttä läpi elämän

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).