Uutinen -

Kustannustuen haku avautuu 27.4. – sulkemiskorvaus tulossa 12.5.

Kustannustuen kolmas kierros avautuu Valtiokonttorissa 27.4.2021. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia koronaepidemian vuoksi. Lakiin kustannustuesta on tehty muutoksia, joiden seurauksena tukea voidaan myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille.

Kustannustuen kolmas hakukierros on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan pääsääntöisesti vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020.

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Huhtikuun aikana annettavalla valtioneuvoston asetuksella määritellään toimialat, jotka voivat hakea tukea ilman erityisiä perusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen liikevaihdon lasku koronan takia.

Kustannustuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista. Joustamattomat kustannukset on nyt määritelty laissa entistä tarkemmin. Lisäksi työnantajan sivukuluista, kuten sosiaaliturvamaksuista ja työterveyskustannuksista voidaan jatkossa korvata tietty osuus.

Sulkemiskorvausta voivat hakea mikro- ja pienyritykset, joiden asiakastilat on suljettu lain tai viranomaisen määräyksestä. Sulkemiskorvauksen haku avautuu 12.5.2021.

Lisätietoja tukien hakemisesta Valtiokonttorin webinaareista

Valtiokonttori järjestää kaksi kaikille avointa ja maksutonta webinaaria, joissa käsitellään tukien hakemista ja sisältöä.

23.4. järjestettävän webinaarin aiheena on kustannustuki, ja 6.5. webinaarissa käsitellään sulkemiskorvausta. Tilaisuuksiin voi osallistua ilman ilmoittautumista tapahtumasivulle päivittyvien linkkien kautta. Tilaisuuksien tallenteet löytyvät myös myöhemmin Valtiokonttorin verkkosivuilta.

Valtiokonttori odottaa suurempaa hakemusmäärää kuin aiemmilla tuen hakukierroksilla. Suurempaan hakemusmäärään on valmistauduttu aloittamalla tiivis yhteistyö Alueesi korona-apu yrittäjälle -verkoston kanssa. Verkosto kokoaa yhteen noin 650 kuntien, kehitysyhtiöiden ja Uusyrityskeskusten yritysneuvojaa. Yritysneuvojat palvelevat yrittäjiä kaikissa kustannustuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa, ja niiden tarjoama apu on luottamuksellista ja yrittäjälle maksutonta.

Kaikki tiedot tukien hakemisesta sekä ehdoista löytyvät kustannustuen osalta osoitteesta haekustannustukea.fi ja sulkemiskorvauksen osalta osoitteesta valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus.

Linkit

Kategoriat

  • korona
  • taloushallintoala

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Yritysten kolmas kustannustukikausi ja toimitilojen sulkemiskorvaus hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta on 9.4.2021 hyväksynyt lakimuutosehdotukset yritysten määräaikaisen kustannustuen kolmannesta hakukierroksesta ja toimitilojen sulkemiskorvauksesta. Hakukauden on tarkoitus alkaa lain voimaantulon jälkeen huhtikuussa. Sulkemiskorvausta on puolestaan haettava neljän kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi.

Eduskunta sai lakiesitykset kustannustuen neljännestä hakukierroksesta sekä eräistä muista koronatuista

Eduskunta sai 3.6.2021 käsiteltäväkseen koronatukipaketin. Yleisen kustannustuen osalta kyse on jo neljännestä hakukierroksesta. Mikäli laki hyväksytään, yritykset voivat hakea kustannustukea maalis-toukokuulta. Lisäksi on tarkoitus säätää keskisuurille ja suurille yrityksille mahdollisuus sulkemiskorvaukseen ja yleisistä kustannustuen kriteereistä hieman poikkeavaan koronatukeen.