Ohita
PÄIVITETTY: Trend Micro Vision One helpottaa tietoturvatiimien kuormitusta vähentämällä hälytysten määrää

Tiedote -

PÄIVITETTY: Trend Micro Vision One helpottaa tietoturvatiimien kuormitusta vähentämällä hälytysten määrää

Uusi ratkaisu takaa nopeamman havainto- ja reagointikyvyn keskittämällä uhkanäkyvyyden ja priorisoimalla hälytykset yhdelle alustalle

Trend Micro julkisti tänään Trend Micro Vision One -alustan, jonka tarjoamien ominaisuuksien avulla tietoturvatiimit näkevät enemmän ja voivat vastata uhkiin nopeammin.

Organisaatioiden tietoturvatiimit kamppailevat tänä päivänä siiloutuneiden työkalujen, epäyhtenäisten hälytysten ja vaikeasti havaittavien uhkien kanssa. Trend Micro on auttanut satoja organisaatioita tunnistamaan ja pienentämään kyberriskejään korreloimalla hälytyksiä heidän IT-ympäristöstä alan ensimmäisellä, vuonna 2019 julkaistulla XDR (extended detection and response) -ratkaisulla. Uudella Vision One -alustalla Trend Micro ratkaisee entistä monimutkaisempia turvallisuushaasteita tarjoamalla tietoturvavastaaville entistä paremman XDR-ratkaisun, joka sisältää laajemman näkyvyyden riskeihin, uusia integraatioita kolmansien osapuolien teknologioihin sekä selkeämmän tavan reagoida eri tietoturvakerroksissa havaittuihin uhkiin.

Trend Micro Vision Onen avulla organisaatiot voivat toimia aiempaa tehokkaammin nostamalla tietoturvaresurssiensa osaamista ja kyvykkyyttä korkeammalle tasolle. Uudella alustalla on mahdollista havaita ja reagoida hyökkäyksiin nopeammin, tunnistaa kriittiset uhkatyypit ja ymmärtää organisaatioiden omaa tietoturvaa aiempaa paremmin. Samalla organisaatiot saavat ennakoivaa tietoa kyberuhkien trendeistä, joka auttaa ennakoimaan ja arvioimaan mahdollisia turvallisuusriskejä.

Gartnerin Innovation Insight for Extended Detection ja Response (maaliskuu 2020): "Kaikkien turvallisuusorganisaatioiden kaksi suurinta haastetta ovat teknisesti taitavan henkilöstön palkkaaminen kyberturvallisuudesta vastaaviin tehtäviin sekä tehtäviensä tasalla olevan tietoturvaryhmän luominen. Tämän olisi kyettävä luomaan ja ylläpitämään organisaation kyberturvaa sekä havaitsemaan ja reagoimaan uhkiin välittömästi. Suurimmatkin organisaatiot voivat olla vaikeuksissa näitä haasteita ratkoessaan."

Trend Micron kokonaisvaltainen suojaus uhkia vastaan tarjoaa:

  • Näkyvyyttä ja uhkatietoa: eri tietoturvakerrokset läpäisevät havaintomallit yhdessä Trend Micron uhkatutkimuksen tuottaman näkyvyyden kanssa auttavat yrityksiä havaitsemaan monimutkaisetkin hyökkäykset ja tietoturvariskit, joita siiloutuneemmat työkalut eivät havaitse.
  • Tarkoitustaan varten rakennetut sensorit: Natiivit integraatiot Trend Micron teknologioihin kriittisille suojauskerroksille.
  • Yhteensopivuuden nykyiseeen toimintaympäristöön: Valmiit API-integraatiot kolmansien osapuolten ratkaisujen kanssa täydentävät olemassa olevia työnkulkuja.
  • Yksinkertaisen ylläpidon: Mahdollisuus muokata tietoturvakäytäntöjä ja kyky vastatoimiin eri tietoturvakerrosten halki yhdestä konsolista useiden hallintajärjestelmien sijaan.

- Trend Micro on pysytellyt innovaatioillaan tietoturvaratkaisuiden kehityksen kärjessä jo kolmen vuosikymmenen ajan. Uusien XDR-ratkaisujen tulviessa markkinoille Trend Micro on jälleen askeleen muita edellä ja tarjoaa enemmän, kertoo Kalle Salminen, Trend Micron kyberturva-asiantuntija. Trend Micro Vision One -alusta auttaa tekemään hyvistä tietoturvatiimeistä loistavia tunnistamalla helposti kriittiset tarpeet ja mahdollistamalla nopeat toimet. Kehitämme sitä jatkossakin vastaamaan alati muuttuvaan uhkamaisemaan ja asiakkaidemme infrastruktuuriin.

Trend Micron kerroksellisen tietoturvaratkaisun lisäksi asiakkaat voivat liittää uuden alustan helposti muihin suojaustekniikoihin, kuten kolmansien osapuolten päätelaitesuojaukseen sekä SIEM- ja SOAR-järjestelmiin, mukaan lukien uudet integraatiot muun muassa Fortinetiin, Microsoft Sentineliin ja Splunkiin. Ratkaisun varhain käyttöönottavat asiakkaat pääsevät ensimmäisinä kiinni mahdollisuuteen integroida käyttöönsä SIEM- ja SOAR-tuotteiden lisäksi muita ratkaisuja, kuten palomuureja, tukipalveluratkaisuja sekä identiteetin- ja käyttöoikeuksien hallintaratkaisuja

Tutustu IDC:n uuteen blogikirjoitukseen, joka käsittelee Trend Micron uutta alustaa tarkemmin. Lisätietoja Trend Micro Vision Onesta osoitteessa trendmicro.com.

Aiheet

Kategoriat


Trend Micro
Japanilainen vuonna 1988 perustettu Trend Micro on yksi kyberturvan globaaleista pioneereista. Kolmessa vuosikymmenessä yrityksestä on kasvanut maailman suurin riippumaton tietoturvaratkaisujen valmistaja. Trend Micro toimii 50 maassa ja työllistää yli 6000 tietoturva-alan asiantuntijaa. Yhtiön valmistamat innovatiiviset tietoturvaratkaisut suojaavat tehokkaasti hybridipilviympäristöt ja tietoverkot sekä modernit työympäristöt päätelaitteineen ja palveluineen. Lisätietoja osoitteesta: www.trendmicro.com.

Yhteyshenkilöt

Kalle Salminen

Kalle Salminen

Lehdistön yhteyshenkilö Cyber Security Expert, CISSP, CCSP, CEH - Trend Micro Suomi

Liittyvä sisältö

Securing Your Connected World

Japanilainen vuonna 1988 perustettu Trend Micro on yksi kyberturvan globaaleista pioneereista. Kolmessa vuosikymmenessä yrityksestä on kasvanut maailman suurin riippumaton tietoturvaratkaisujen valmistaja. Trend Micro toimii 50 maassa ja työllistää yli 6000 tietoturva-alan asiantuntijaa. Yhtiön valmistamat innovatiiviset tietoturvaratkaisut suojaavat tehokkaasti hybridipilviympäristöt ja tietoverkot sekä modernit työympäristöt päätelaitteineen ja palveluineen. Lisätietoja osoitteesta: www.trendmicro.com.

Trend Micro Suomi
Vänrikinkuja 3
02600 Espoo
Finland
Vieraile muissa uutishuoneissa