Skip to content
Fra venstre: Oskar Stenstrøm, Godsdirektør i Bane NOR  & Bengt Fors administrerende direktør, Green Cargo Norge.
Fra venstre: Oskar Stenstrøm, Godsdirektør i Bane NOR & Bengt Fors administrerende direktør, Green Cargo Norge.

News -

Green Cargo først i Norden til å ta i bruk Eurodual-lokomotivet

Denne uken starter en ny epoke for norsk godstrafikk. Green Cargo setter i drift de to første nestegenerasjon gods-lokomotivene i Norge. De nye Eurodual-lokomotivene er sterkere, bedre tilpasset tøff, norsk natur og vil redusere forsinkelsene i jernbanenettet. Med det nye lokomotivet kan ett godstog frakte like mye som 30 lastebiler. Norge er det første landet i Norden som tar i bruk det nye lokomotivet.

Administrerende direktør Bengt Fors i Green Cargo Norge, viser stolt frem nyheten på godsterminalen på Alnabru. 

– Vårt nye lokomotiv har seks akslinger, mot fire på dagens lokomotiv, og dette gir et bedre grep i skinnene. Lokomotivet har også en betydelig sterkere motor og dette gjør det nye lokomotivet mer egnet for det norske jernbane-nettet med mange og bratte stigninger, sier Bengt Fors.

Green Cargo er en av de første aktøren som tar i bruk den nye generasjonen av lokomotiv i Europa. Lokomotivet på Alnabru er det første i Norden.

Bedre tilpasset norske forhold
De nye Eurodual-lokomotivene har både elektromotor og dieselmotor. 

– Med to ulike motorer kan lokomotivet brukes på alle baner, uavhengig av elektrifisering. Det er mulig å bytte mellom de to motorene i fart. Dette redusere risikoen for at det blir stående fast og dette bidra til bedre punktlighet i togtrafikken, forklarer Bengt Fors. Det nye lokomotivet kan trekke et tog med opptil 30 godsvogner, mot 20 godsvogner med gårsdagens lokomotiv.

– Der to fire-akslede lokomotiver har vært nødvendig for å dra et godstog, kan Eurodual-lokomotivet trekke toget alene. Det nye lokomotivet reduserer driftskostnadene og gir plass til flere godsvogner, sier administrerende direktør Bengt Fors i Green Cargo Norge.

Umiddelbar effekt på godstrafikken
Godsdirektør i Bane NOR, Oskar Stenstrøm, er positiv til at Green Cargo nå setter to moderne, spesialbygde lokomotiver i trafikk.

– Som infrastrukturforvalter er vi veldig positive til at en sentral godsoperatør investerer i nye og topp moderne lokomotiver. Det gir umiddelbart en effekt – både på kapasiteten og effektiviteten i godstrafikken. Dette er med på å styrke konkurransefortrinnet til gods på bane, sier Oskar Stenstrøm. Mer kapasitet på jernbanenettet reduserer samtidig belastningen med tungtransport og lastebiler på norske veier.

Øker kapasiteten på jernbanenI et tett-trafikkert jernbanenett øker det nye lokomotivet transportkapasiteten på gods, uten at det øker belastningen på jernbanenettet.

– Med unntak av korte møtespor, som begrenser lengden på togene, så finnes det restriksjoner i antall godstog og hvilke lokomotiver som kan kobles sammen på ulike strekninger. Det er viktig å finne løsninger til lengre tog, både gjennom å bygge ut krysningsspor og på andre måter. Denne typen lokomotiv kan også redusere risikoen for at det blir stående fast og dermed bidra til bedre punktlighet i togtrafikken, påpeker godsdirektør Oskar Stenstrøm i Bane NOR.

Fakta om Eurodual-lokomotivet

  • Eurodual er et siste-generasjon, seksakslet lokomotiv, spesialutviklet av sveitsiske Stadler for godstransport.
  • Eurodual har både elektromotor og dieselmotor. Hovedmotoren er en syv megawatts elektromotor. Dieselmotoren driver en generator som produserer strøm til elektromotoren når lokomotivet går på ikke-elektrifiserte strekninger eller ikke har kjørestrøm.
  • Eurodual vil erstatte de fire-akslede Traxx-lokomotivene med en effekt på 5,6 MW, som brukes både til gods- og persontrafikk.
  • Green Cargo har i dag 12 daglige avganger i Norge tur-retur strekningen Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, og Oslo-Stavanger.
  • Det nye lokomotivet vil umiddelbart settes i bruk på Bergensbanen, og vil etter hvert brukes på alle jernbanestrekningene som Green Cargo trafikkerer.

Topics

Categories

Contacts

Press office

Press office

Press contact +46 10 455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Press contact Head of Communications & Public Affairs

Sustainable Logistics

Green Cargo is a sustainable logistics partner and a crucial part of Scandinavia's trade and industry. Almost 98 percent of our transports takes place using electric trains with a very low climate impact. Every 24 hours, some 400 freight trains depart, replacing around 9,000 truckloads on the road network. We serve close to 300 locations in Sweden, Norway and Denmark through our network, and with our partners we reach all of Europe. Green Cargo is owned by the Swedish State. We transport 20 million tonnes of freight, have 1,800 employees and annual sales of about SEK 4,2 billion (2023).