Persbericht -

Zorgtalent | Social-profitsalon brengt zorgsector en werkzoekenden met migratieachtergrond samen

Vandaag bezochten meer dan 300 geïnteresseerden de tweede editie van het social-profitsalon in Antwerpen. Ze stelden zich voor aan een tiental lokale sociale werkgevers met vacatures voor onder meer zorgkundige, verpleegkundige, poetshulp in de thuiszorg en opvoeder. Bezoekers die wilden uitzoeken welke job in deze sector bij hen past, kregen advies of luisterden naar ambassadeurs die over hun werk vertelden. Voor vragen over mogelijke opleidingen richting social profit konden ze bij verschillende onderwijsinstellingen terecht.

“Ondanks het groeiend aantal vacatures in de social profit zijn er nog relatief weinig mensen met een migratieachtergrond tewerkgesteld in de sector”, vertelt Luc Van Waes, directeur van het opleidingsinstituut voor de social-profitsector VIVO. "Vanuit deze vaststelling organiseren we social-profitsalons op lokaal niveau. VIVO heeft een sterk netwerk uitgebouwd om multiculturele organisaties te bereiken. Als tussenpartij zijn zij van cruciaal belang om de doelgroep mee te helpen bepalen en ook uit te nodigen. Samen met onze partners ben ik verheugd met de opkomst, zowel wat sociale werkgevers en onderwijsinstellingen als bezoekers betreft. Het is duidelijk dat we inspelen op een nood aan beide zijden."

Tweede editie in samenwerking met Zorgtalent

De tweede Antwerpse editie van het social-profitsalon vond vandaag plaats in Comics Station (Antwerpen-Centraal). Ook nu weer werkte VIVO samen met Zorgtalent. De samenwerking tussen VIVO als sectororganisatie en Zorgtalent als lokale organisatie toont hun complementariteit voor een thema als tewerkstelling in de social-profitsector. 

Enkele reacties van werkgevers, onderwijsinstellingen en bezoekers

“Ik werk al drie jaar in de verkoop, maar ik ben op zoek naar een job waarin ik een maatschappelijke impact kan hebben. Ik zou graag andere mensen met een migratieachtergrond helpen. Als vrijwilliger voor 2-spraak ga ik in gesprek met anderstaligen. Ik kom mij hier informeren over de mogelijkheden voor een job of opleiding in de social-profitsector.” Maryna, aan het werk maar op zoek naar een nieuwe uitdaging in social profit

“Al meer dan vijf jaar werk ik in de horeca, maar vaak via tijdelijke contracten. Nu zoek ik een job als kok waar ik kans heb op een vast contract. Omdat ik al ervaring heb als kok in de keukens van het UZA, ga ik me nu informeren bij het Zorgbedrijf Antwerpen. Dat lijkt me wel iets.”  Yurik, werkzoekende

“Voor ons is het de eerste keer dat we met Dienstenthuis op het social-profitsalon staan. In verschillende regio’s hebben we een groot tekort aan thuishulp. Met de interessante kandidaten die we hier vandaag ontmoeten, maken we meteen een afspraak voor een sollicitatiegesprek met test. Bij ons is iedereen gelijk en is iedereen welkom.” Lieve en Aouatif, medewerkers Dienstenthuis

“Het social-profitsalon speelt in op een belangrijk maatschappelijk probleem. In de zorg is er een grote vraag naar gemotiveerde mensen en veel mensen vinden de weg naar de zorg niet. We willen hier ook mensen met een migratieachtergrond informeren over de mogelijkheden van onze opleiding. Zo voorzien we extra studieondersteuning op vlak van taal: we staren ons niet blind op de perfecte beheersing van bijvoorbeeld de dt-regels. Een intrinsieke motivatie en inzet voor de job, vinden we veel belangrijker. Aan onze school studeert een diverse groep studenten tussen 18 en 55 jaar, waaronder ook veel nieuwkomers." Anja Schaaf, campuscoördinator en Babs Beyen, leerkracht in de opleiding verpleegkunde HBO5 te Antwerpen

“In de eerste plaats willen we mensen informeren over onze evenementen en ons aanbod. Het social-profitsalon is voor ons een goede manier om na te gaan of ons aanbod inspeelt op de vragen die vandaag aan bod komen. Zo blijken er veel vragen rond gelijkschakeling van diploma’s. We evalueren of we daar voldoende infosessies over organiseren.” Greet Van Dommelen, Atlas Integratie en Inburgering Antwerpen

De partners in Zorgtalent

“Sommige groepen hebben een moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt. Kortgeschoolden, jongeren en mensen met een migratieachtergrond bereiken niet de beschikbare jobs. De zorgsector is een van de arbeidssectoren die smeekt om werkkrachten; vorig jaar waren er alleen al in Antwerpen 3.500 vacatures. Daarom is het een sleutelsector waar de matching van vraag en aanbod kan gerealiseerd worden. De social-profitsalons zijn een mooie manier om werkzoekenden op een laagdrempelige manier in contact te brengen met de voordelen die een job in de zorgsector biedt. Dat sommigen hiervoor eerst nog een opleiding moeten volgen, is mooi meegenomen. Zo ontwikkelen we ieders persoonlijke talenten en zetten we die in voor de samenleving.” Claude Marinower, schepen voor werk en economie van de stad Antwerpen

“In de zorgsector is het aantal vacatures zo groot, dat er altijd helpende handen nodig zijn. En met onze snel vergrijzende bevolking zal die vraag alleen maar toenemen”, verklaart Kathleen Helsen, gedeputeerde voor werk bij de provincie Antwerpen. “De garantie op een baan is dus bijzonder groot. Je moet daarbij niet alleen denken aan de klassieke zorgtaken. Ook voor wie technisch geschoold is, zijn er heel wat boeiende vacatures.”

“In de zorgsector zijn er heel wat knelpuntberoepen en mensen met een migratie-achtergrond blijven voorlopig ondervertegenwoordigd”, vertelt Marijke Ringoot, provinciaal manager zorg en onderwijs bij VDAB. In samenspraak met werkgevers denken we dan ook na over flexibele opleidingen op maat waarin taalondersteuning geboden wordt en organiseren we vooropleidingen voor anderstaligen zodat de cursisten maximaal voorbereid kunnen starten met een opleiding tot zorg- of verpleegkundige.”VIVO coördineert het project Ieder Talent Telt in samenwerking met Verso, VDAB, de Vlaamse zorgambassadeur, het Minderhedenforum, het Agentschap Integratie en Inburgering en het Vlaams Welzijnsverbond.

Onderwerpen

  • Bedrijfsopleiding

Om oplossingen te vinden voor het grote tekort aan specifieke kandidaten in economische sectoren in Antwerpen, bundelen stad Antwerpen, VDAB, provincie Antwerpen en sectororganisaties hun kennis en expertise in talentenhuizen. Er bestaat een talentenhuis voor de sector bouw, industrie, haven en logistiek, onderwijs en zorg.

Elk talentenhuis is een unieke samenwerking. Elke partner zet experten en middelen in om het tekort aan kandidaten in de sector op te lossen.


Perscontacten

Joris Verwaest

coördinator Zorgtalent 03 240 58 52