Nyhet -

Ønsker likebehandling

Informasjonsansvarlig i Adopsjonsforums største lokallag, Stig Flesland, mener at Barnevernspanelet overser adoptivfamiliene med sitt nye forslag om oppfølging av fosterforeldre som adopterer.

10. oktober fikk Flesland, som representerer Oslo⁄Akershus⁄Buskerud lokallag, et innlegg på trykk i Dagsavisen der han påpeker at det regjeringsoppnevnte Barnevernspanelet overser adoptivfamiliene.

I et nytt forslag til omlegging av barnevernets praksis, mener panelet at
fosterforeldre som adopterer fosterbarn kan få godtgjørelse, støtte og veiledning fra barnevernet – også etter adopsjonen.

Flesland etterlyser en tilsvarende oppfølging av familier som adopterer fra utlandet.

Related links

Emner

  • Sosiale spørsmål

Kategorier

  • adoptivfamilie
  • adoptivforeldre
  • adopsjon
  • adopsjonsforum
  • særskilte omsorgsbehov

Kontakter

Relatert innhold