Pressemelding -

Frykter endret aldersgrense for adopsjon

Adopsjonsforum har mottatt telefoner fra søkere over 42 år som lurer på om departementets forslag til nye adopsjonsregler vil ramme dem. Departementet går blant annet inn for å endre øvre aldersgrense for adopsjon fra 45 til 42 år.

Adopsjonsforum understreker at dette foreløpig bare er et forslag, og det ikke er sikkert det blir vedtatt. Forslaget krever lovendring, og det kan ta tid før det blir vedtatt. Når eventuelle nye regler vil begynne å gjelde vet vi ikke, men de vil ikke få tilbakevirkende kraft.

Forslaget
Tidligere i høst ble det nedsatt et utvalg som skal revurdere hele adopsjonsloven innen høsten 2014. I mellomtiden ønsker departementet å se på deler av regelverket, og det er disse delene som nå er sendt ut (som forslag) på høring:

– Blant forslagene er at krav til søkere som vil ha forhåndssamtykke for adopsjon skal lovfestes.

– Adoptivsøkernes alder ved internasjonal adopsjon skal som hovedregel være under 42 år på søknadstidspunktet.

– Deltakelse på adopsjonsforberedende kurs ved internasjonal adopsjon gjøres obligatorisk, slik adopsjonsforeningene har foreslått.

– Barne-, ungdoms- og familieetatens regionkontorer skal overta oppgaven fra kommunene med å utrede adoptivsøkere.

– Samboere skal kunne bli vurdert som adoptivforeldre på lik linje som ektepar. De fleste samarbeidsland for adopsjon krever imidlertid at par må være gift.

Forslaget fra Barne-, likestillings og integreringsdepartementet er blitt omtalt i over 60 aviser det siste døgnet, og forslaget fra departementet finner du her.

Adopsjonsforum med på høring
Høringsfristen er 7. januar 2013, og Adopsjonsforum og andre organisasjoner vil kommentere forslagene innen fristen.

Dersom øvre aldersgrense for adopsjon senkes blir det viktig at de som ønsker å adoptere starter prosessen tidligere.

Adopsjonsutvalget
I 2009 kom det regjeringsoppnevnte Adopsjonsutvalget med en offentlig utredning om adopsjon, og departementet bygger på høringen derfra i de nye forslagene. NOU 2009:21 finner du her.

Adopsjonsforums kommentar til Adopsjonsutvalget fra våren 2010 finner du her.

Related links

Emner

 • Sosiale spørsmål

Kategorier

 • adopsjonsloven
 • adopsjonsregler
 • nou 2009:21
 • adopsjon
 • adopsjonsforum
 • aldersgrense for adopsjon
 • barne–
 • adopsjonsutvalget
 • adoptivsøkere
 • likestillings og integreringsdepartementet

Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. Vårt utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste. Gjennom vår bistandsavdeling Bistand for barn, støtter vi også foreldreløse og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Kontakter

Relatert innhold