Gå videre til innhold
Foto: Lars Olav Sparboe, Akvaplan-niva
Foto: Lars Olav Sparboe, Akvaplan-niva

Nyhet -

Akvaplan-niva tilbyr rømmingsteknisk rapport for landbaserte akvakulturanlegg

Rømmingsteknisk rapport – Landbaserte akvakulturanlegg

Alle eksisterende landanlegg for produksjon av fisk som er etablert før 1.1.2018 må ha en rømningsteknisk rapport. Denne rapporten vil være utgangspunktet for en brukstillatelse som skal utstedes av Fiskeridirektoratet innen 2021.

Rapporten skal inneholde:

  • En tilstandsanalyse av anlegget.
  • Plantegning over avløpssystem og leveringssystem i anlegget.
  • Risikovurdering for drift av anlegg og leveranse av fisk.
  • Geoteknisk vurdering.
  • Vedlikeholdsplan.

For å kunne utføre en rømningsteknisk rapport og tilstandsanalyse må inspeksjonsselskapet tilfredsstille kravene til kompetanse som beskrevet i NS3424:2012. Akvaplan-niva og Norconsult innehar samlet sett en bred kompetanse som tilfredsstiller vilkårene. 

Akvaplan-niva har ekspertise på biologi prosess og risikovurdering av akvakultur-prosesser, mens Norconsult har kompetanse på bygg, prosess og geoteknikk. Norconsult har bistått Fiskeridirektoratet med utarbeidelse av «Veileder for tilstandsfastsetting av landbaserte akvakulturanlegg for fisk», og har følgelig unik innsikt i de nye kravene og dokumentasjonsbehovene for tilstandsanalyse. 

Sammen har vi altså solid kunnskap og bred erfaring på tematikken. Dette vil sikre en effektiv prosess basert på høy faglig integritet og troverdighet.

Kontaktperson Akvaplan-niva i Nordland
Gyda Wuttudal Lorås gwl@akvaplan-niva.noMob: 46877861
Kontorsted: Bodø

Kontakt i Troms og Finnmark:
Trond Ivarjord trond.ivarjord@akvaplan.niva.noMob. 95115810
Kontorsted: Tromsø

Kontaktperson i Trøndelag
Gjermund Bahr  gjermund@akvaplan.niva.no

Mob: 91559281
Kontorsted: Trondheim

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Gyda Wuttudal Lorås

Gyda Wuttudal Lorås

Rådgiver 46877861

Fra forskning til bærekraftig verdiskaping

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og Reykjavik. Vi har pr i dag 130 ansatte. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og FoU-bistand innen akvakultur for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og har egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder.

Akvaplan-niva
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø
Norway