Gå videre til innhold
Akvaplan-niva forsker Mette Remen. Fotograf: Gøril Sætre
Akvaplan-niva forsker Mette Remen. Fotograf: Gøril Sætre

Nyhet -

Fortsatt nedgang i bruk av lusemidler: oppdatert oversikt fra Akvaplan-niva

Akvaplan-niva har utarbeidet en oversikt over bruk av avlusningsmidler i oppdrett i 2018. Dette er en videreføring av en tidligere gjennomgang av utviklingen i lusemiddelbruk i perioden 2012 til 2017, finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) I den nye gjennomgangen fremkommer det at man ser en fortsatt nedgang i bruk av lusemidler. Dette forklares med ulike faktorer som endring i regelverk, resistensutvikling, innfasing av nye forebyggende og ikke-medikamentelle metoder (IMM), økt mediefokus og økt forskning på lakselus. Det er en stadig økning i bruk av både forebyggende og ikke-medikamentelle metoder. Ulike selskap har ulike strategier for kontroll med lakselus som som regel innebærer en kombinasjon av ulike tiltak.

Under finner du link til artikkel på kyst.no, presentasjon av lusemiddelbruk i 2018 samt rapporten med data fra 2012-2017 (Remen og Sæther 2018).

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Trude Borch

Trude Borch

Pressekontakt Seniorrådgiver +47 979 65 179

Fra forskning til bærekraftig verdiskaping

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og Reykjavik. Vi har pr i dag 130 ansatte. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og FoU-bistand innen akvakultur for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og har egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder.

Akvaplan-niva
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø
Norway