Gå videre til innhold
Kan man trene rensefisk?

Nyhet -

Kan man trene rensefisk?

Rognkjeks og annen rensefisk som går sammen med laks og ørret i akvakulturanlegg, skal sorteres ut for gjenbruk eller human avliving før produksjonsenheten tømmes for fisk. For å etterfølge dette pålegget må vi utvikle bedre metoder for utfisking av rensefisk. Det har imidlertid vært svært utfordrende å identifisere en effektiv metode for innfangning av rognkjeks. Nå har forskere ved Akvaplan-niva undersøkt om de kan styre rognkjeksens adferd ved hjelp av lys, det vil si lære fisken å komme til et gitt punkt i merden ved hjelp av et lyssignal, hvorpå rognkjeksen blir belønnet med mat. 

Når større mengder rognkjeks er samlet på ett punkt vil det være lettere å gjenfange fisken. I videoen (link under) ser man hvordan forskerne har trent fisken til å forflytte seg til ønsket punkt i et kar. Forsøket er utført i regi av prosjektet «Gjenfangst, bedøvelse, avliving og etterbruk av rensefisk» som er finansiert av FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering). Hovedmålet med prosjektet er utvikle protokoller for effektiv utfisking, human avliving og bærekraftig etterbruk av rensefisk, enten for humant konsum eller for uttak av verdifulle enkeltkomponenter.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Atle Foss

Seniorforsker Akvakultur Innovasjon +47 45 03 56 57

Relatert innhold

Fra forskning til verdiskaping

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og Reykjavik. Vi har pr i dag 130 ansatte. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og FoU-bistand innen akvakultur for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og har egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder.

Akvaplan-niva
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø
Norway