Gå videre til innhold
Foto: Tarald Kleppa Øvrebo ved oppdrettsmærd
Foto: Tarald Kleppa Øvrebo ved oppdrettsmærd

Nyhet -

Laksens svømmetrener på Akvaplan-niva

Akvaplan-niva har ansatt Tarald Kleppa Øvrebo som skal arbeide fra vårt kontor i Bergen. Øvrebo kommer opprinnelig fra Stavanger men flyttet til Bergen i 2012 hvor han tok en bachelorgrad i geofysikk. Etter noen år i oljeindustrien fattet han interesse for sivilingeniørutdanningen innen havbruk og sjømat ved Universitetet i Bergen. Han ferdigstilte sitt masterarbeide på dette studiet i vår med avhandlingen: "Growth performance and welfare of post-smolt (Salmo salar L.) reared in semi closed containment systems (S-CCS) – a comparative study". 

Arbeidet inkluderte en analyse av biologisk prestasjon og ytelse på post-smolt i S-CCS (Preline og Neptune) og en sammenligning av resultatet fra disse analysene med prestasjon og ytelse hos fisk i tradisjonelle åpner merder. Lerøy, Mowi, NORCE og CtrlAqua var samarbeidspartnere i prosjektet.

Tarald forteller at han i Akvaplan-niva primært skal arbeide med prosjektene SWIM-FIT (treningsregime på laks) og FREMMAD (produksjon av storsmolt i RAS). Ikke skal han bare bedrive svømmetrening på laks i SWIM-FIT, han opplyser at trening også er noe han liker å bedrive i fritiden, da av seg selv og hunden Maja. Vi ønsker velkommen.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Tarald Kleppa Øvrebo

Forsker +47 475 02 682

Fra forskning til bærekraftig verdiskaping

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og Reykjavik. Vi har pr i dag 130 ansatte. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og FoU-bistand innen akvakultur for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og har egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder.

Akvaplan-niva
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø
Norway