Gå videre til innhold
Lars Semb fra Maritime Robotics
Lars Semb fra Maritime Robotics

Nyhet -

Multikopter-droner til kartlegging av plastsøppel

Sist uke var det oppstart på “Remote sensing” feltarbeidet i MALINOR prosjektet på Varanger-halvøya i Øst-Finnmark. Vi kartla tre strandlokaliteter i nærheten av Vardø ved hjelp av Multikopter-droner, operert av prosjektpartner Maritime Robotics fra Trondheim. Disse lokaliter hadde tidligere blitt valgt ut i samarbeid med SALT Lofoten som er ansvarlig for kartlegging av plastsøppel på bakkenivå i MALINOR prosjektet.

Målsettingen med MALINOR - Mapping marine litter in the Norwegian and Russian Arctic Seas prosjektet er å kartlegge og beskrive typene av marint søppel i Norskehavet, Barentshavet, Polhavet og Karahavet. I “Remote sensing” delen av prosjektet skal vi sammenligne ulike metoder for visuellt kartlegging av plastsøppel i strandomrader. Til dette tar vi i bruk satellitbilder, multikopter og ving-drone flyging. I tillegg skal vi utvikle automatiske prosedyrer for bildebehandling, såkalt “machine learning”, for å enklere kunne kvantifisere plastsøppel.

På feltarbeid i Finnmark deltok drone-pilot Lars Semb fra Maritime Robotics, og Frank Beuchel fra Akvaplan-niva. Beuchel er ansvarlig for “Remote sensing” Arbeidspakke i MALINOR prosjektet.

Mer om MALINOR:

Målsettingen med MALINOR prosjektet er å kartlegge og beskrive typene av marint søppel i Norskehavet, Barentshavet, Polhavet og Karahavet. Dette skal gjennomføres ved hjelp av en tverrfaglig tilnærming og gjennom samarbeid mellom norske og russiske institusjoner.

I tillegg vil prosjektet ta i bruk data fra vitenskapelig forskning vedrørende distribusjon av søppel i norsk og russisk arktisk samt identifisere pågående aktiviteter på området. Formålet med dette er å etablere en felles norsk-russisk database over marin forsøpling. Kartleggingen skal gjennomføres ved hjelp av robotteknologi, digitale løsninger og GIS. Kartleggingsdataene vil deretter legges inn i en høyoppløselig havmodell med tanke på å utvikle et verktøy for å beregne hvordan marint søppel vil distribueres i havet. Resultatene av prosjektet vil bli formidlet til studenter, næringsaktører og forvaltning i Norge og Russland samt internasjonalt.

Akvaplan-niva leder prosjektet ved Lionel Camus. Fra Akvaplan-niva deltar også Alexei Bambulyak (Russlands-koordinator) og Trude Borch (kommunikasjonsansvarlig). Andre norske prosjektpartnere er SALT Lofoten, Maritime Robotics, UNIS, NILU, GRID-Arendal, Meteorologisk Institutt, UiT – Norges arktiske universitet og TerraNor. De russiske partnere er MMBI KSC RAS, the State Oceanographic Institute, the Association Marine Heritage og WWF Barents Sea Office.

Prosjektet er finansiert til slutten av 2020 av Norges Forskningsråd (NORRUSS Pluss program). 

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Lionel Camus

Fagleder digitale løsninger +47 959 43 255

Relatert innhold

Fra forskning til verdiskaping

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og Reykjavik. Vi har pr i dag 130 ansatte. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og FoU-bistand innen akvakultur for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og har egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder.

Akvaplan-niva
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø
Norway