Gå videre til innhold
Sekkedyret Molgula (Foto: Fredrik Broms)
Sekkedyret Molgula (Foto: Fredrik Broms)

Nyhet -

Skremmende med fremmede arter på Svalbard

Havmiljøet rundt Svalbard er finstemt og sårbart. En forskergruppe har oppdaget fremmede arter som, spesielt med tanke på klimaendring og varmere hav, kan bidra til radikal endring i det marine miljøet rundt øygruppen. Forskerne foreslår nå et varslingssystem i havneområder for å kunne oppdage fremmede arter på skipsskrog eller i ballastvann som slippes ut fra skipene. Metoden som er tenkt anvendt i et slikt varslingssystem er eDNA.

I studien samlet forskerne inn bunnprøver i Kongsfjorden på Svalbard. De fant 299 ulike arter hvorav syv ble definert som potensielle introduserte eller fremmede arter. Tre av disse artene har aldri tidligere vært innrapportert fra Svalbard. Disse var en type hoppekreps (Euterpina acutifrons) og to typer sekkedyr (Botrylloides violaceus og Molgula manhattensis). En annen spesiell oppdagelse var børstemarken Chone mollis. Metoden som er anvendt i identifiseringen av artene er DNA-strekkoding. Prinsippet bak metoden er at korte biter av en ukjent organismes arvestoff sammenlignes med DNA fra kjente arter i et kvalitetssikret DNA-bibliotek. Ragnhild Pettersen og Paul Renaud fra Akvaplan-niva har bidratt til studien og til en nylig publisert artikkel som presenterer resultatene. Pettersen uttaler følgende om metoden som er tatt i bruk:

- eDNA analyse har vist seg å være en verdifull metode for å finne sammenhenger og informasjon som ikke nødvendigvis er tilgjengelig i tradisjonell og etablert miljøovervåkning. eDNA prøver av bunnsedimenter kan for eksempel benyttes til å se på bakteriesammensetning og deres funksjonelle egenskaper som igjen kan si noe om miljøtilstand.

Forskerne konkluderer med at dette er en god metode for overvåking av marinbiodiversitet og fremmede arter. Det er imidlertid behov for videre studier for å avdekke om disse artene har etablert seg på i havområdene ved Svalbard og mulige effekter på marine økosystemer. 

Studien ble finansiert av Sysselmannen på Svalbard, Miljødirektoratet og Wageningen University and Research. Forskerteam fra Akvaplan-niva, Wageningen Marine Research, Wageningen University, Wageningen Environmental Research, Polish Academy of Science og UNIS.

Link til artikkelen: https://link.springer.com/arti...

PDF versjon av artikkelen er tilgjengelig nederst i saken. 

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Paul Renaud

Paul Renaud

FOU-sjef klima og økosystemer +47 954 70 110

Relatert innhold

Fra forskning til bærekraftig verdiskaping

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og Reykjavik. Vi har pr i dag 130 ansatte. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og FoU-bistand innen akvakultur for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og har egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder.

Akvaplan-niva
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø
Norway