Gå videre til innhold
Opplæringsvideo -simulering av smittespredning
Opplæringsvideo -simulering av smittespredning

Nyhet -

Unikt verktøy for modellering av smittespredning mellom oppdrettslokaliteter

Akvaplan-niva har utarbeidet en unik kartløsning for Troms og Finnmark fylke (kart.akvaplan.niva.no/os), (www.havstraum.no) Troms fylke ble modellert med en havstrømmodell som heter ROMS. Denne ble kjørt for årene 2010 og 2011. For Finnmark fylke anvendte vi FVCOM-modellen. Denne ble det kjørt for 2013.

I denne kartløsningen kan brukeren enkelt lese ut oseanografiske parametere og ulike typer smitte fra anlegg. Kartverktøyet kan også brukes til å måle opp avstander, finne anlegg ut ifra koordinater og man kan velge ulike bakgrunnskart.

De oseanografiske parameterene som kan studeres i kartet er temperatur (°C), saltholdighet (psu), strømhastighet (cm/s), bølgestatistikk og tidevannsanalyse. Her kan man velge hvilket som helst punkt i kartet og få ut verdier for disse. Figurene viser modellerte måneds verdier. Man kan i tillegg velge mellom flere ulike dyp, 5 meter, 15 meter, 30 meter, 50 meter samt overflatelaget og bunnlaget på valgt punkt i kartet.

Link til opplæringsvideo nederst i saken. 

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Trude Borch

Trude Borch

Pressekontakt Seniorrådgiver +47 979 65 179

Fra forskning til bærekraftig verdiskaping

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og Reykjavik. Vi har pr i dag 130 ansatte. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og FoU-bistand innen akvakultur for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og har egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder.

Akvaplan-niva
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø
Norway