Gå videre til innhold
Foto: Lars Olav Sparboe, Akvaplan-niva
Foto: Lars Olav Sparboe, Akvaplan-niva

Nyhet -

Verktøy for begrenset smittespredning mellom oppdrettsanlegg

Akvaplan-niva har på oppdrag for Troms og Finnmark fylkeskommuner simulert havstrømmer i Troms og Finnmark med hensikt å studere smittespredning mellom oppdrettsanlegg. I dag har Akvaplan-niva vært i møte med mattilsynet region Troms og Svalbard for å orientere om våre modelleringsaktiviteter og nettkartløsning "havstraum.no" som viser strømkatalog og spredningssimulering som ble laget for Troms og Finnmark fylkeskommune. Fiskehelsepersonell fra ulike aktørene var også invitert og det rapporteres om en god dialog om hvordan modellapparatet kan anvendes for å unngå smittespredning mellom oppdrettsanlegg. Senere denne uken skal våre flinke kyststrømsfolk til Kirkenes for å informere mattilsynet i region Finnmark om våre tjenester på området.

Akvaplan-niva har altså utviklet et verktøy som er svært velegnet for modellering av strømforhold nært kysten hvor det, pga. holmer, øyer og trange sund, kan være stor variasjon i strømforhold. Verktøyet vil blant annet kunne gi et mer nøyaktig bilde av strømforhold rundt et oppdrettsanlegg og derfor være bedre egnet til å beregne spredning av sykdom og lakselus mellom anlegg. Modellsystemet, som heter FVCOM (Finite Volume Community Ocean Model) er opprinnelig utviklet ved University of Massachusetts-Dartmouth, USA. Akvaplan-niva har tilpasset modellverktøyet til deler av Norgeskysten.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Trude Borch

Trude Borch

Pressekontakt Seniorforsker +47 979 65 179

Fra forskning til bærekraftig verdiskaping

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og Reykjavik. Vi har pr i dag 130 ansatte. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og FoU-bistand innen akvakultur for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og har egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder.

Akvaplan-niva
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø
Norway