Gå videre til innhold
Hedmark hadde to store forfatterjubileer i 2018 - Vidar Sandbeck og Hans Børli. Anno lagde vandreutstillinger om begge - her fra visning av Sandbeck på Rockheim. Foto: Rockheim
Hedmark hadde to store forfatterjubileer i 2018 - Vidar Sandbeck og Hans Børli. Anno lagde vandreutstillinger om begge - her fra visning av Sandbeck på Rockheim. Foto: Rockheim

Pressemelding -

​Jubileer trakk opp besøket ved Anno - Museene i Hedmark

100-årsjubileene for Hans Børli og Vidar Sandbeck trakk besøkstallet ved Anno – Museene i Hedmark opp i 2018. Totalt gikk besøket opp med ca 1 prosent.

De to jubileene stod til sammen for en økning på nærmere 7000 besøkende, hvorav rundt 5000 kan tilskrives Sandbeckjubileet. Totalt har museet talt nærmere 6200 besøkende i forbindelse med dette jubileet, som Anno stod bak sammen med Åmot kommune og Sandbeckstiftelsen, støttet av Hedmark fylkeskommune.

- De to jubileene ble organisert på litt forskjellig måte, men begge er gode eksempler på samarbeid mellom kommune, lokalsamfunn og museene, sier Sven Inge Sunde, adm.dir. i Anno, og forklarer at museet har vært mer involvert i Sandbeck, og at det derfor er flere arrangement som er med i tellingen der enn på Børli.

- Takket være Børli-jubileet, ble besøkstallet for Eidskog museum nærmere 2000 høyere enn vanlig, forteller Ingun Aastebøl, som har hatt hovedansvar for Børli-arbeidet i Anno Kongsvingerregionen. Aastebøl trekker fram «Børli minutt for minutt» på Deichmansche bibliotek i Oslo, som et av høydepunktene museet var involvert i under jubileet.

Sandbeckjubileet kan vise til mange og populære arrangement i vertskommunen Åmot, i tillegg til godt besøkte jubileumsarrangement i Oslo konserthus og i kulturhusene i Hamar og Elverum.


Pen økning på Domkirkeodden og Utvandrermuseet

Totalbesøket ved Annos avdelinger gikk opp fra 238 259 i 2017 til 240 402 i 2018, dvs ca 1 %. Som vanlig svinger besøkstallene ved det enkelte museum noe fra år til år.

Domkirkeodden har igjen hatt en pen økning i tallene, fra 41 815 i 2017 til 46 563 i 2018.

Økt tilbud og flere arrangement har bidratt til besøksøkning på Anno Domkirkeodden. Foto: Geir Ove Andreassen/Anno Domkirkeodden

- En del av økningen er i antall barn, både i uorganisert besøk og i Den kulturelle skolesekken. Begge deler skyldes i hovedsak økt tilbud og flere arrangement. Vi hadde publikumsrekord med 9100 besøkende på Hamar Middelalderfestival, og interessen for vielser i Hamardomen er fordoblet, forteller avdelingsdirektør ved Anno Domkirkeodden, Magne Rugsveen, som også er fornøyd med at Kirsten Flagstad museum økte sitt besøk med 25 %.

- Også antallet utenlandske besøk gjennom turoperatører har økt. Dette har helt sikkert sammenheng med den gode jobben som gjøres i Hamarregionen Reiseliv, sier Rugsveen.

Også på Norsk Utvandrermuseum på Ottestad viste pila oppover på besøkstallene. En etterlengtet ny formidlerstilling, nye arrangement og ny sommercafé får mye av æren for økningen fra 3408 til 5307, en økning på over 50 %.

- Det er veldig gledelig, og staben ved museet er godt i gang med sin strategi om å bli en møteplass og trekke flere til museet, sier avdelingsdirektør Terje Hasle Joranger ved Anno Norsk utvandrermuseum.

Ekstremvær under jakt- og fiskedagene

I Elverum står det litt dårligere til. Både Norsk skogmuseum og Glomdalsmuseet har hatt nedgang i besøket, hvis man for sistnevntes del ikke teller med tallene fra Sandbeckjubileet, som i størst grad foregikk på andre arenaer enn selve museet.

- En nedgang på nesten 10 % er vi ikke fornøyd med, selv om vi vet at flere tusen skyldtes ekstremværvarsel på fredag under De nordiske jakt- og fiskedagene. Vi får slå hæla sammen og jobbe enda bedre neste år, sier avdelingsdirektør ved Anno Norsk skogmuseum, Stig Hoseth, som må vise til 95 074 i 2018, mot 104 306 året før.

Glomdalsmuseets totale besøk i 2018 landet på 32 898 mot 30 503 året før.

Økning i øst og nord

Trysil Engerdal museum har hatt en oppgang fra 1060 i 2017 til 3629 i 2018, en økning som i stor grad kan tilskrives Kanalspelet ved Støa kanal, som gjennomføres hvert annet år.

Musea i Nord-Østerdalen har hatt en økning fra 34 932 i 2017 til 36 951 i 2018.

- Det er selvsagt bra, og forklaringen ligger blant annet i olsokspelet i Tylldalen og flere aktiviteter i Museumsparken på Tynset, sier avdelingsdirektør i Anno Museum i Nord-Østerdalen, Bersvend Salbu.

Litt ned i Kongsvinger

Anno museum Kongsvingerregionen hadde en nedgang fra 2017, som var et toppår med blant annet nyåpning av Kvinnemuseet. 19 980 besøkende i 2018 er 10 % mindre enn i 2017, men det er 10 % bedre enn i 2016.

Oppgang er alltid gledelig. Nedgang er kjedelig, men ikke nødvendigvis bekymringsfullt. Nyheter, utstillingsåpninger og flaks med været drar ofte opp, mens nedgang ofte kan forklares med det motsatte. Alt i alt er vi fornøyd med besøket i 2018, men vil fortsette å jobbe for ytterligere økning i 2019, sier Sven Inge Sunde.

Emner


www.annomuseum.no

Anno består av små og store museer i hele Hedmark – fra lokale bygdetun til museer med nasjonal og internasjonal betydning. Hos oss handler det om opplevelser som gjør noe med deg, og våre 22 besøkssteder formidler et bredt spekter av kultur- og naturhistorie.

Pressekontakt

Stine Skrutvold Skjæret

Stine Skrutvold Skjæret

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 902 11 346

Museumsopplevelser i hele Hedmark!

Anno består av små og store museer i hele Hedmark – fra lokale bygdetun til museer med nasjonal og internasjonal betydning. Hos oss handler det om opplevelser som gjør noe med deg, og våre 24 besøkssteder formidler et bredt spekter av kultur- og naturhistorie.

Anno - Museene i Hedmark
Pb 117
2401 Elverum
Norge