Gå videre til innhold
FORSKNINGSSAMARBEID: Kristian Reinfjord (fra venstre), Gunhild Kværness, Bjørn Sverre Hol Haugen og Aristidis Kaloudis er alle artikkelforfattere i Anno-boka  Utdanning Hedmark. (Foto: Stine S. Skjæret/Anno)
FORSKNINGSSAMARBEID: Kristian Reinfjord (fra venstre), Gunhild Kværness, Bjørn Sverre Hol Haugen og Aristidis Kaloudis er alle artikkelforfattere i Anno-boka Utdanning Hedmark. (Foto: Stine S. Skjæret/Anno)

Pressemelding -

Ny bok om utdanning i Hedmark

Hedmark fylke skårer lavt på flere nasjonale utdanningsstatistikker. Det er også store regionale forskjeller innad i fylket. Dette vil forskerne i Anno forstå og forklare: Hva skaper slike ulikheter, og hvordan oppstår ulike holdninger til utdanning?

Anno - Museene i Hedmark er i følge Kulturrådets evaluering i Norgestoppen når det gjelder forskning ved museer, og det vakte oppsikt i bransjen da deres første fagfellevurderte publikasjon, Anno Hedmark, kom i 2015. Denne gang er utdanning i Hedmark tema for bokutgivelse.

FAVNER BREDT

Boka Utdanning Hedmark handler om relasjonen mellom Hedmark og utdanning, strukturert i tre tematiske deler: dannelse, utdanning og sted. Artiklene favner bredt – fra friluftslivets dannelsesprosjekt på begynnelsen av 1900-tallet til forholdet mellom investeringer i utdanning og kompetanse sett opp mot regional utvikling i dagens Hedmark og Oppland. Det er ikke likegyldig hvor en skole ligger. Med utgangspunkt i Nord-Odal ser vi på forhold som kan ha betydning for det lave utdanningsnivået i befolkningen her. En annen artikkel belyser kulturelle forhold i Hedmark. Er det sammenhenger mellom språk, selvbilde og mentalitet på den ene sida og holdninger til utdanning på den andre? 

Utdanning Hedmark er skrevet for forskere, pedagoger, museumsansatte og andre som interesserer seg for utdanningshistorie og læringskulturer.

- Vi har lagt vekt på at språket skal være slik at alle kan ha glede av å lese boka, sier Bjørn Sverre Hol Haugen, en av bokas to redaktører.

SAMARBEID OM FORSKNING

Dette er den andre utgivelsen i Anno museums vitenskapelige skriftserie, og denne gang inviterte Anno eksterne bidragsytere til å skrive artikler i tillegg til egne ansatte. Anno og Høgskolen i Innlandet startet et forskningssamarbeidallerede i 2011, og i 2015 ble ideen om denne boken født. Senere har Østlandsforskning kommet inn som en bidragsyter, og artikkelforfatterne kommer fra alle de tre institusjonene, og representerer en rekke fagdisipliner.

Hol Haugen, som er forskningskoordinator i Anno, sier at forskningssatsingen og dermed bokprosjektene i Anno er ektefødte barn av museumsreformen.

- Ikke noe av dette ville vært mulig hvis ikke museene i Hedmark var samlet i Anno. Ledelsens tydelig uttalte mål om å satse på forskning, samt drivkraften hos den enkelte ansatte, har gjort at vi nå sitter med to bøker vi er stolte av, sier Hol Haugen.

Boka er utgitt på Museumsforlaget.

Related links

Emner

Kategorier


www.annomuseum.no

Anno består av små og store museer i hele Hedmark – fra lokale bygdetun til museer med nasjonal og internasjonal betydning. Hos oss handler det om opplevelser som gjør noe med deg, og våre 22 besøkssteder formidler et bredt spekter av kultur- og naturhistorie.

Kontakter

Mona Pedersen

Mona Pedersen

avdelingsdirektør Anno museum Kongsvingerregionen 986 03 472

Museumsopplevelser i hele Hedmark!

Anno består av små og store museer i hele Hedmark – fra lokale bygdetun til museer med nasjonal og internasjonal betydning. Hos oss handler det om opplevelser som gjør noe med deg, og våre 29 besøkssteder formidler et bredt spekter av kultur- og naturhistorie.

Anno - Museene i Hedmark
Pb 117
2401 Elverum
Norge