Gå videre til innhold
Skognæringen skriver stadig ny historie. Her  ved tømmermålingsanlegget til sagbruksbedriften Moelven Våler AS på Braskereidfoss. Foto: Bård Løken/Anno
Skognæringen skriver stadig ny historie. Her ved tømmermålingsanlegget til sagbruksbedriften Moelven Våler AS på Braskereidfoss. Foto: Bård Løken/Anno

Pressemelding -

​Skognæring i endring: krise eller ny verdiskapning?

- Norges rike historie knyttet til skogbruket kan gi en plattform for ordskiftet om skogens og de skognære samfunnenes utvikling fremover, sier Stig Hoseth ved Anno Norsk skogmuseum.

Skogen har preget landets samfunnsutvikling og påvirket våre omgivelser gjennom flere hundre år. Ved inngangen til 2000-tallet er det igjen tegn til at skognæringene og skogsamfunnene er i omforming.

Sentrale industribedrifter har havnet i krise, og mange bygder hvor skogbruket tidligere dominerte preges av fraflytting. Skogens landskap har fått økt betydning som rekreasjon, høstings- og jaktområde, og vern av skogområder har fått økt aktualitet for å bevare unike naturverdier. Forståelse av klimaendringene har gradvis bidratt til at tømmerstokken har fått økt verdi.

- Norges rike historie knyttet til skogbruket kan gi en plattform for ordskiftet om skogens og de skognære samfunnenes utvikling fremover. Østlandsforskning og Anno Norsk skogmuseum tar derfor initiativet til et felles skoghistorisk seminar som skal samle forskere med interesse for nyere skoghistorie, sier avdelingsdirektør ved Anno Norsk skogmuseum, Stig Hoseth.

Tematisk favner foredragene bredt, men foredragsholderne har en felles interesse i å forstå hvordan skogsdriften har formet og blitt formet av samfunnsutviklingen i de skognære områdene i Norge. Arrangementet er åpent for alle som er interesserte i å høre på foredragene.

Se program for seminaret 23. januar her: https://skogmus.no/skoghistorisk-seminar

Related links

Emner

Kategorier

Regions


www.annomuseum.no

Anno består av små og store museer i hele Hedmark – fra lokale bygdetun til museer med nasjonal og internasjonal betydning. Hos oss handler det om opplevelser som gjør noe med deg, og våre 22 besøkssteder formidler et bredt spekter av kultur- og naturhistorie.

Kontakter

Ida Kristine Teien

Ida Kristine Teien

Fagkonsulent Anno Norsk skogmuseum

Museumsopplevelser i hele Hedmark!

Anno består av små og store museer i hele Hedmark – fra lokale bygdetun til museer med nasjonal og internasjonal betydning. Hos oss handler det om opplevelser som gjør noe med deg, og våre 24 besøkssteder formidler et bredt spekter av kultur- og naturhistorie.

Anno - Museene i Hedmark
Pb 117
2401 Elverum
Norge