Gå videre til innhold
Arkitema og Ratio signerte kontrakt med Helse Møre og Romsdal

Pressemelding -

Arkitema og Ratio signerte kontrakt med Helse Møre og Romsdal

Arkitema og Ratio har vunnet tilbudskonkurransen om arkitekturprosjektering for detaljprosjektering av prosjektene for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Teamet er godt kjent med prosjektet da de var involvert i forprosjekt og funksjonsprosjekt for akuttsjukehuset på Hjelset i en samspillsfase i løpet av 2020. Teamet er derfor svært godt rustet til å ta fatt på oppgaven.

Kontrakten ble undertegnet i dag, og teamet skal umiddelbart i gang med detaljprosjekteringen.

Både Arkitema og Ratio har bred erfaring fra sykehusprosjekter og samspill med både byggherrer og entreprenører. De stiller med kompetanse og erfaring fra de første fasene av prosjektet på Hjelset, samt gjennomførte sykehusprosjekt som har direkte overføringsverdi til dette prosjektet. Bl.a. Nye Aker Sykehus i Oslo, Livsvitenskapsbygget i Oslo og Nye UNN Narvik i tillegg til Nytt Østfoldsykehus og Nordlandssykehuset. Dette er store, komplekse anlegg som inneholder alle de funksjoner som skal inn i SNR.

"Vi vil etterstrebe å videreføre de kvalitetene som allerede ligger i prosjektet, og vi gleder oss til å videreutvikle og realisere det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) sammen med våre kolleger og nye og gamle samarbeidspartnere", sier forretningsområdesjef i Arkitema, Anne Guri Grimsby.

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) vil bestå av SNR Hjelset med et nytt akuttsykehus på Hjelset og SNR Kristiansund som vil bestå av et spesialisthelsetjenestetilbud med poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi. Akuttsjukehuset på Hjelset er på ca. 55 000 m², og omfatter både somatikk og psykisk helsevern. Arealet i Kristiansund blir på ca. 5 500 m².

Ved signeringen ble avtalen om ingeniørtjenester også signert med COWI, og dermed er HMR klar for de neste fasene av prosjektet.

"Vi er svært glade for at Cowi, Arkitema og Ratio blir med oss i videreutviklinga av prosjektet. Deres kunnskap og erfaring blir viktig for å sikre et framtidsretta og godt sykehustilbud for befolkninga og vi ser fram til det videre samarbeidet", sier Heidi Nilsen, leder av prosjektstyret for SNR.

Byggestart for SNR blir i juni 2021, og det nye fellessykehuset skal etter planen være i full drift våren 2025.

Emner

Tags

Regions


Arkitema ble grunnlagt i Aarhus i 1969. I dag er tegnestuen en av Skandinavias største arkitektvirksomhet, med over 600 medarbeidere fordelt på kontorene i København, Århus, Oslo, Stockholm og Malmø.

St. Olavs Gate 27 NO-0166 Oslo, Norge - Tlf. 7011 7011- Finn oss
Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C, Danmark - Tlf. 7011 7011 - Finn oss
Ny Carlsberg Vej 120, 1799 København V, Danmark - Tlf. 7011 7011 - Finn oss
Rosenlundsgatan 29C, S 104 62 Stockholm, Sverige - Tlf. 46 (0)8 545 856 00 - Finn oss
Gråbrödersgatan 2 SE-211 21 Malmö, Sverige - Tlf. 46 (0)40 545 521- Finn oss

Pressekontakt

Peder Færch Grønfeldt

Peder Færch Grønfeldt

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Presse, kommunikation +45 6170 9990
Eva Grønbæk Friis

Eva Grønbæk Friis

Pressekontakt Kommunikationschef +45 4212 6445

Relatert materiale

Relaterte nyheter

We co-create Scandinavian cities

Vi skaper arkitektur for de mange og til fellesskapets beste. Resultatet er en kontinuerlig balansegang mellom bærekraft, skjønnhet og økonomi.