Gå videre til innhold
Tidligere skisseforslag for Nye Aker Sykehus (illustrasjon utarbeitet av Nordic)
Tidligere skisseforslag for Nye Aker Sykehus (illustrasjon utarbeitet av Nordic)

Pressemelding -

Nå starter forprosjektet for Nye Aker Sykehus

Torsdag 26. november 2020 godkjente styret i Helse Sør-Øst RHF oppstart av forprosjekt for Nye Aker Sykehus.

Det er Team Aker, bestående av RATIO arkitekter, Arkitema, Sweco og Erichsen & Horgen, som har vunnet kontrakten for forprosjektet. Bygganalyse deltar også i prosjekteringsgruppen. Kontrakten omfatter forprosjekt med opsjon for detaljprosjektering og oppfølging i byggefase. Prosjektet har en kostnadsramme på 14 milliarder kroner.

– Vi signerte kontrakten for oppdraget i august, og har i høst jobbet med forberedelsene til forprosjektet. Det har til nå blitt utarbeidet en revidert reguleringsplan og vi har justert skisser etter videre dialog med PBE, sier Solveig Dahl Grue, styreleder i Team Aker.

Nå ser gruppen frem til å ta fatt på forprosjektet.

– Nye Aker Sykehus blir et av landets største byggeprosjekter dette tiåret, og vil gi Oslos befolkning et bredt helsetilbud i et nytt og fremtidsrettet sykehus. Vi gleder oss til å ta fatt på dette viktige samfunnsoppdraget, og til å bidra med vår kompetanse innenfor arkitektur, infrastruktur og teknikk.

Aker sykehus skal være et akuttsykehus med lokal, - område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), samt ha lokalsykehusfunksjoner innen somatikk med et bruttoareal på omtrent 171.000 kvadratmeter, hvorav 152.000 kvadratmeter er nybygg og 19.000 kvadratmeter er ombygging av eksisterende bygningsmasse i etappe 1.

Etter planen skal Nye Aker sykehus kunne ta imot pasienter fra 2030. Forprosjekt skal ferdigstilles og behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF i løpet av 2. kvartal 2022.

Emner

Kategorier


Arkitema Architects ble grunnlagt i Aarhus i 1969. I dag er tegnestuen en av Skandinavias største arkitektvirksomhet, med over 600 medarbeidere fordelt på kontorene i København, Århus, Oslo, Stockholm og Malmø.

St. Olavs Gate 27 NO-0166 Oslo, Norge - Tlf. 7011 7011- Finn oss
Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C, Danmark - Tlf. 7011 7011 - Finn oss
Ny Carlsberg Vej 120, 1799 København V, Danmark - Tlf. 7011 7011 - Finn oss
Rosenlundsgatan 29C, S 104 62 Stockholm, Sverige - Tlf. 46 (0)8 545 856 00 - Finn oss
Gråbrödersgatan 2 SE-211 21 Malmö, Sverige - Tlf. 46 (0)40 545 521- Finn oss

Pressekontakt

Peder Færch Grønfeldt

Peder Færch Grønfeldt

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Presse, kommunikation +45 6170 9990
Eva Grønbæk Friis

Eva Grønbæk Friis

Pressekontakt Kommunikationschef +45 4212 6445

Relatert innhold

We co-create Scandinavian cities

Vi skaper arkitektur for de mange og til fellesskapets beste. Resultatet er en kontinuerlig balansegang mellom bærekraft, skjønnhet og økonomi.