Gå videre til innhold
Fremtiden ser lys ut for nordiske SMB bedrifter viser Azets første SMB Barometer

Pressemelding -

Fremtiden ser lys ut for nordiske SMB bedrifter viser Azets første SMB Barometer

Azets har i dag publisert sine første SMB Barometer funn.

Da Europa ble lukket ned i fjor, gikk regjeringene inn for å støtte bedriftene under pandemien. Forståelsen av situasjonen blant SMB bedriftene gir derfor en verdifull indikator på den økonomisk tilliten når vi nå kommer ut av det verste av pandemien og de omfattende restriksjonene.

Det er derfor oppmuntrende å se at SMB selskapene generelt er positive til utsiktene for økonomisk bedring i tiden fremover. Det er stor enighet blant selskapene om at det er viktig å omstille seg raskest mulig for å kunne konkurrere, overleve og utvikle seg videre.

Nøkkelfunn:

  • Tilpasningene til verden post-Covid er SMB bedriftenes største mulighet - og trussel
  • SMB bedrifter i Norden fremstår som mye mer oppmerksomme på både muligheten og nødvendigheten av digitalisering og automatisering enn britiske selskaper
  • Mer enn to tredjedeler (68 %) av virksomhetene som svarte på undersøkelsen, sier at de forventer at økonomien vil bli bedre de neste 12 månedene
  • Mer enn halvparten (56 %) av alle bedrifter som deltok i undersøkelsen, sa at de planlegger å investere i virksomheten i løpet av de neste 12 månedene

Små og mellomstore bedrifter er for det meste optimistiske til økonomisk vekst etter pandemien: Nærmere to tredeler av bedriftene forventer økt omsetning i år. Små og mellomstore bedrifter i Finland, Danmark og Sverige er spesielt optimistiske; britiske og norske litt mindre. Om man går mer i detalj, ser man at det er visse forskjeller mellom de ulike bransjene. Bedrifter innen profesjonelle tjenester og teknologi, som har vært relativt motstandsdyktige under pandemien, er mer positive til utsiktene enn de som driver innen detaljhandel, turistnæringen, fritid og transport, som ble hardere rammet.

Nesten to tredjedeler (64 %) regner med at omsetningen vil øke neste år, og over halvparten (54 %) forventer økt fortjeneste. 45 % av bedriftene regner med å investere mer i løpet av de neste 12 månedene. Nok en gang er det SMB-ene i Sverige, Danmark og Finland som er de mest optimistisk. Det er ytterligere positive tegn for SMB selskapenes forventninger til vekst og jobbsituasjon hvor over halvparten (60 %) forventer å rekruttere flere ansatte i løpet av det neste året.

Runar Leite, administrerende direktør i Azets i Norge, sier:

“Covid-19 har utvilsomt skapt noen kontraster i SMB-markedet ettersom noen bransjer har blitt hardt rammet, mens andre blomstrer. Det er rimelig å si at pandemien har vært en akselerator for teknologi, effektivitet og ikke minst ledelse, og tallene fra det norske SMB-markedet viser en klar retning fremover. Vi forventer økt vekst og større investeringsvilje - Norge er klar til å bygge videre på erfaringene det siste året, og effektivisering og digitalisering er nøkkelord her.”

Chris Horne, konsernsjef i Azets, konkluderer:

“Vårt første SMB Barometer ble utført mot et uvanlig bakteppe. Etter et år med dyp krise og omveltning; når vi nå ser at vaksinasjonsprogrammet akselererer over hele Europa og begrensninger i nedstengingen begynner å lette, føles utsikten til en økonomisk bedring innen rekkevidde. Samtidig gjenstår mye usikkerhet. Undersøkelsen vår har fremhevet en sta optimisme blant små og mellomstore bedrifter om utsikter til bedring, kombinert med en pragmatisk bevissthet om behovet for å tilpasse seg den "nye normalen" post-Covid.

“Den største muligheten og største trusselen for små og mellomstore bedrifter er å tilpasse sin forretningsmodell etter Covid ved hjelp av teknologi og fleksibelt arbeid. De som får til denne overgangen, vil ha en bedre posisjon til å overleve og blomstre. Gitt viktigheten av å sikre at SMB-sektoren fortsetter å tilpasse seg og lykkes når økonomien er tilbake til normalen, peker disse funnene på områder der ytterligere politikk er avgjørende for å gi støtte til bedrifter også etter Covid.

Merknader til redaksjonene:

  • Det første Azets SMB Barometer ble utført i april og mai 2021 med 760 små og mellomstore bedrifter i Norge, Danmark, Finland, Sverige og Storbritannia. Undersøkelsen ble utført online av Echo Research.
  • I forbindelse med denne undersøkelsen, kvalifiserer en virksomhet til en SMB hvis den har færre enn 250 ansatte og/eller mindre enn £50 millioner årlig omsetning (eller lokal tilsvarende).

Related links

Emner

Tags


Vårt oppdrag er å hjelpe virksomheter med å oppnå sine ambisjoner. 

Azets er et internasjonalt konsern som leverer regnskap, lønn, rådgivning og forretningstjenester, både digitalt og lokalt. Det frigjør verdifull tid for kundene våre, slik at de kan fokusere på det de kan best.

160+ kontorer. 6,500+ ansatte. 120,000+ kunder. 

Regnskap | Lønn | HR | Teknologi | Bemanning | Rådgivning

Pressekontakt

Helena F. Julusmoen

Helena F. Julusmoen

Pressekontakt Nordic Marketing & Communication Director +47 975 73 372

En personlig opplevelse – digitalt og lokalt

Azets er et internasjonalt konsern som tilbyr regnskap, lønn, rådgivning og forretningstjenester. Vi leverer en personlig opplevelse – både digitalt og lokalt.

160+ kontorer
6,500+ ansatte
120,000+ kunder

Regnskap | Lønn | HR | Teknologi | Bemanning | Rådgivning