Gå videre til innhold
Nils Tore Melingen, Bio Feeder
Nils Tore Melingen, Bio Feeder

Pressemelding -

BioMar Norge og Bio Feeder utvider samarbeidet om en ny og topp moderne hybridbåt.

Kryssholm - Et nytt og høyteknologisk fartøy for transport av fiskefôr blir klart i 2021.

BioMar og Bio Feeder AS utvider sitt samarbeid, og er nå i gang med et spennende prosjekt om å utvikle en ny og innovativ hybridbåt. Dette er den første båten i Norge som tar i bruk batteridrift ved fôrleveranser. Skipet vil seile for BioMar i høysesong, og skal etter planen starte med å frakte fôr fra sommeren 2021.


- Med denne båtens toppmoderne hybridteknologi, fortsetter vi å ta en innovativ rolle i havbruksnæringen, sier Tore Gunnar Wikdal, Supply Chain Director fra BioMar.

Kryssholm blir en av markedets største fôrbåter med kapasitet på over 3000 tonn. Skipet eies og opereres av Bio Feeder.

- Vi gleder oss veldig til å oppgradere Kryssholm. Dette er et svært spennende prosjekt, og vi er glade for å samarbeide videre med BioMar på dette, sier Nils Tore Øpstad Melingen i Bio Feeder.

Kryssholm vil bli markedets største fôrbåt med lengde på hele 89,9 meter og bredde på 13,6 meter. Kryssholm inneholder en kombinasjon av diesel og hybridbatteri som både gir støyfri DP-levering og lavt energiforbruk ved levering.

- Under DP lossing vil skipet bruke batteri og hjelpemotorer. På denne måten reduserer vi både utslipp og forbruk via å bruke hybridløsning under lossing, fortsetter Nils Tore Øpstad Melingen.

Skipet har også fått innvilget støtte til ombygning fra Næringslivets NOx-fond, også kalt NOx-fondet. Dette medfører at Kryssholm har et system for rensing av avgass fra motorene. NOx-fondet arbeider med å redusere utslipp i næringssektoren for å oppfylle Norges forpliktelser i Gøteborgprotokollen. NOx-fondet ble stiftet i 2008.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Daglig leder og eier Bio Feeder AS - Nils Tore Øpstad Melingen,  tlf 948 70 299

Direktør Supply Chain BioMar Norge - Tore Gunnar Wikdal,   tlf 901 02 239

Emner

Kategorier


BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen. BioMar har i dag 14 fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia, Kina, Costa Rica og Equador. Rundt regnet blir én av fem oppdrettsfisk som produseres i Europa, Sør- og Mellom-Amerika matet med fôr fra BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca. 80 land og til over 45 forskjellige fiskearter. BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er notert på NASDAQ i København.

 

Kontakter

Håvard Y. Jørgensen

Håvard Y. Jørgensen

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 71 444

Relatert innhold

LET'S INNOVATE AQUACULTURE

BioMar AS utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer fôr til fiskeoppdrett i Norge.
BioMar har gjennom målrettet innsats og rask vekst fått en ledende posisjon som leverandør av høyenergifôr til oppdrettsnæringen, med dominans på fôrtyper med høy ytelse til laks og regnbueørret. Selskapet har hovedkontor på Myre og fabrikker på Myre og Karmøy. Markedsavdelingen ledes fra Trondheim, med distriktskontorer langs kysten. FoU-avdelingen ledes også fra Trondheim.

BioMar
Havnegt. 9, Pirsenteret
7010 Trondheim
Norway