Gå videre til innhold
Nils Tore Ø. Melingen, Bio Feeder
Nils Tore Ø. Melingen, Bio Feeder

Pressemelding -

BioMar Norge og samarbeidspartner Bio Feeder kutter NOx utslipp med nesten 90%

Kryssholm har vært gjenstand for store oppgraderinger de siste årene, og skipet er et av markedets mest moderne og miljøvennlige fôrbåter. Nå har hybridbåten blitt ytterligere oppgradert med NOx renseanlegg om bord.

BioMar Norge og Bio Feeder AS utvidet sitt samarbeid i 2020. Målet var å levere en topp moderne hybridbåt med en kombinasjon av diesel og batteri. Kryssholm ble oppgradert og ombygd, og sto klar for leveranser i 2021. Skipet er blant de første i Norge som tar i bruk batteridrift ved fôrleveranser, og er designet slik at hovedmotoren på skipet stoppes helt under lossing for å drastisk redusere utslipp.


(https://www.biomar.com/no/norway/arkiv/nyheter/biomar-norge-og-bio-feeder-utvider-samarbeidet-om-en-ny-og-topp-moderne-hybridbat/)


Nå kan Bio Feeder melde at det er gjort ytterligere grep på Kryssholm for å redusere utslipp under seiling:

- Som del av ombyggingen av Kryssholm besluttet vi i Bio Feeder å installere NOx-renseanlegg ombord, sier daglig leder og eier i Bio Feeder, Nils Tore Øpstad Melingen.

- Vi har til nå redusert utslippet av NOx med 88.4% sammenlignet med før installering av anlegget. Kryssholm er en av få skip som går med fiskefôr og som har dette installert, fortsetter Melingen.


For BioMar Norge, som setter bærekraft sentralt i all sin virksomhet, blir dette svært godt mottatt.
- Dette er en utvikling som er i tråd med vår satsning på bærekraft, sier Tore Gunnar Wikdal, ansvarlig for distribusjon av fôr fra BioMar Norge.

- Med denne båtens toppmoderne hybridteknologi, og nå med en betydelig NOx-reduksjon, så fortsetter vi å ta en innovativ rolle i havbruksnæringen sammen med våre leverandører, fortsetter Wikdal.

Kryssholm – en av markedets første med batteridrift ved fôrleveranser
Skipet er en av markedets største fôrbåter med lengde på hele 89,9 meter, bredde på 13,6 meter og med kapasitet på over 3000 tonn. Kryssholm har en kombinasjon av diesel og hybridbatteri som både gir støyfri DP-levering og svært lavt energiforbruk ved levering. Skipet leverer i dag fôr i høysesong for BioMar, er eid av Bio Feeder og opereres av Lighthouse Ship Management.

Støtte fra Næringslivets NOx-fond

Til oppgraderingen fikk rederiet innvilget støtte til ombygning fra Næringslivets NOx-fond. Dette medførte at Kryssholm nå har et system for rensing av avgass fra motorene. Dette er et anlegg som ved hjelp av en reaktor og urinsyre (UREA) omdanner NOx -gass i eksosen til ufarlig nitrogen og vanndamp, og hindrer dermed brorparten av NOx-utslippet fra å bli sluppet ut i atmosfæren.


- Daglig leder i Næringslivets NOx-fond, Tommy Johnsen, sier følgende:

-For å nå nasjonale målsetninger om reduserte NOx-utslipp er det viktig at utslippsreduserende tiltak på eksisterende materiell gjennomføres, slik det nå er gjort for Kryssholm.

Johnsen legger til at skipsfarten, oppdrettsnæringen og andre næringer både må klare den langsiktige omstillingen i retning av null-utslipp, samtidig som en mer kortsiktig gradvis reduksjon er nødvendig. Bio Feeder og Kryssholm viser at begge deler er mulig.

I tillegg til et viktig bidrag fra Næringslivets NOx-fond, er ombyggingen av skipet finansiert av Innovasjon Norge og Sparebank 1 SR-bank.

- Dette er et svært moderne anlegg og oppfyller alle nye krav i henhold til IMO tier III sin utslipp standard, avslutter Nils Tore Øpstad Melingen.

Related links

Emner

Kategorier


BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen. BioMar har i dag 16 fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia, Kina, Costa Rica, Equador og Australia. Rundt regnet blir én av fem oppdrettsfisk som produseres i Europa, Sør- og Mellom-Amerika matet med fôr fra BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca. 80 land og til over 45 forskjellige fiskearter. BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er notert på NASDAQ i København.

 

Kontakter

Håvard Y. Jørgensen

Håvard Y. Jørgensen

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 71 444

Relatert innhold

LET'S INNOVATE AQUACULTURE

BioMar AS utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer fôr til fiskeoppdrett i Norge.
BioMar har gjennom målrettet innsats og rask vekst fått en ledende posisjon som leverandør av høyenergifôr til oppdrettsnæringen, med dominans på fôrtyper med høy ytelse til laks og regnbueørret. Selskapet har hovedkontor på Myre og fabrikker på Myre og Karmøy. Markedsavdelingen ledes fra Trondheim, med distriktskontorer langs kysten. FoU-avdelingen ledes også fra Trondheim.

BioMar
Havnegt. 9, Pirsenteret
7010 Trondheim
Norway