Video -

Rivinga av gamle Dale Kraftverk(Video: Harald Kvamme, BKK)

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .mp4
  • Lengde: 1:29
Last ned

Emner

  • Energi

Kategorier

  • dale kraftverk
  • bkk

Kontakter

Tonny Nundal

Pressekontakt konserndirektør Kommunikasjon 55 12 71 34

Nina H. Knudsen

Pressekontakt informasjonssjef 55 12 71 33

Kirsten Å. Øystese

Pressekontakt kommunikasjonsrådgiver Pressekontakt BKK AS 55 12 71 37

Relatert innhold