Gå videre til innhold

Siste nytt

Sosiale medier

Kontakter

Steffan Thorvaldsen

Steffan Thorvaldsen

Pressekontakt CSO

BLDNG.ai leverer Norges beste proptech plattform for eiendom

Ved hjelp av sensorer og datakilder som samler inn data, gir BLDNG.Hub byggeiere og leietakere verdifull innsikt i hvordan et bygg faktisk brukes. Smart-teknologien holder blant annet oversikt over hvor mange som er på jobb, i hvilken del av bygget de befinner seg i, hvilke rom som er i bruk, samt byggets luftkvalitet. Løsningen kan brukes til å utvikle nyskapende måter å ta i bruk et bygg på, samt forenkle ansattes hverdag med appen MyBLDNG som er integrert med Office365 og gjør jobbhverdagen mer effektiv. Bldng.ai samler innsikt om bygg for å skape gode opplevelser til brukere og gevinster til leietagere og byggeiere.

Bldng.ai AS
Snarøyveien 30 D
Oslo
Norge