Gå videre til innhold
Fra prosjektet Stovner på ski 2017
Fra prosjektet Stovner på ski 2017

Blogginnlegg -

Bydel Stovner skal teste ut utlånssentral for skiutstyr

11. oktober i år vedtok Stovner bydelsutvalg at det skal etableres en midlertidig utlånssentral for skiutstyr i bunnen av Liabakken. Utlånssentraler for aktivitetsutstyr har blitt et veldig populært tilbud flere steder i Oslo, og i landet forøvrig, og bydelen har over lengre tid jobbet med å få på plass noe lokalt.

Gjennom stedsanalysen som ble gjennomført på Vestli vinteren 2017/2018 kom det frem at noe av det mest positive med delbydelen er «de grønne godene. Vestli preges i stor grad av både frodige hager, parker, små og store gressflekker, koller, mark og skog, men er de godt nok tilrettelagt for bruk?

Gjennom prosjektet Utvikling av delbydel Vestli er det ønskelig å utvikle og forbedre både uteområder og møteplasser slik at de tas enda mer i bruk. Ett av uteområdene det jobbes med er Liaskogen. 

I Liaskogen finnes det alpinbakke, skiløyper, turstier, markahytte, gapahuker og nå også steintrappen Liabratten. Undersøkelser viser likevel at område på langt nær brukes av alle. Årsakene til dette vil være forskjellig fra person til person, og derfor må også løsningene være forskjellig.

På vinterstid, når snøen har falt, er det mye aktivitet både i bakken og i lysløypene. Både barnehager, skoler, idrettslag og andre bruker området hyppig, men tilbakemeldingen de siste årene har vært at man savner et sted hvor man kan låne skiutstyr.

Dette skal nå etableres. 

Bydel Stovner samarbeider tett med Høybråten og Stovner idrettslag, som vil drifte utlånssentralen i skianleggets åpningstider den kommende vinteren. Det jobbes på spreng for å få på plass de siste detaljene rundt avtaler, brakkebygg og utstyr, slik at alt er klart til å kunne åpne når snøen kommer.

Ringvirkningene ved å gjøre aktivitetsutstyr mer tilgjengelig for befolkningen vil være mange; økt bruk av uteområder, økt fysisk aktivitet, økt mestringfølelse, økt fellesskap, økt trivsel. Om man oppnår dette vil det være naturlig å jobbe videre med en mer permanent, og kanskje til og med utvidet løsning.

Følg med på Bydel Stovners Facebookside for mer informasjon om utlånssentralen.

Emner

Kategorier

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo