Gå videre til innhold
Illustrasjonsbilde, Rodeo Arkitekter
Illustrasjonsbilde, Rodeo Arkitekter

Blogginnlegg -

Hvorfor jobber Bydel Stovner med nytt ungdomshus ?

Våren 2016 satte bydel Stovner i gang en prosess om å utvikle et nytt barne- ungdomskonsept i Stovner bydel. Dette ble gjort med bakgrunn i ungdommens eget engasjement og bydelsutvalgets verbalvedtak: «Gode fritidstilbud til barn og unge er viktige hjørnesteiner i det forebyggende arbeid. I flere deler av bydelen oppleves det som om tilbudene ikke treffer målgruppen godt nok. Nye og godt tilpasset tilbud bør derfor være et viktig satsningsområde for bydelen i årene som kommer.»

Bakgrunn
Leder for bydelsutvalget inviterte til et møte om temaet på Stovner Rockefabrikk i april 2016. Der deltok representanter fra Stovner ungdomsråd og ungdommer som har vært aktive i den offentlige debatten om fritidstilbud. Ungdommene kom med mange innspill og tilbakemeldinger om fritidstilbudet i Bydel Stovner. De folkevalgte i bydelen bestemte å be administrasjonen å sette i gang en prosess der både ungdom og medarbeidere i bydelen deltok. Prosessen hadde som mål å utvikle tre nye ungdomskonsepter i bydelen. Det tverrfaglige arkitektfirmaet Rodeo fikk i oppdrag å være prosessveiledere. Dette for å sikre sterk faglighet i prosessen og nye øyne inn i utviklingsarbeidet.

Oppstart

Prosessen startet med et åpent folkemøte der for ungdommer, medarbeidere, folkevalgte og andre interesserte deltok. Etter møtet ble det valgt en arbeidsgruppe bestående av 7 ungdommer og 5 medarbeidere fra seksjon fritid.

Arbeidsgruppen startet på jobben sammen med Rodeo høsten 2016. Det ble også valgt en referansegruppe med representanter fra Stovner Politi, rektor ved Stovner videregående skole, Foreningen Stig Gård, Tre politikere fra mangfold og oppvekstkomiteen, Røde Kors, og medarbeidere i bydelen. Referansegruppen møttes to ganger underveis i prosessen og kom med kvalifiserte og faglige innspill.  Innspillene tok en med tilbake i arbeidsgruppen.

Workshop 

Arbeidsgruppen hadde 5.arbeidverksteder der de jobbet med følgende tema:

1. Visjon - Forankring og kvalitetssikring av visjonen.

2. Mål - Utforming av styrende mål og indikatorer

3. Strategi - Forme strategi

4. Tiltak - Utforming av konkrete tiltak ut fra strategien

5. Verktøykasse/gjennomføring - Ferdigstilling av rapport

6. Presentasjon av rapporten for bydelsadministrasjon og bydelsutvalgetStudietur

Etter å ha sett på et utvalg av steder som kunne være interessante for en studietur, ble Malmø valgt. Malmø har utmerket seg som en by med sterk faglig satsning på ungdomsarbeidet.

På studieturen møtte gruppen fra Stovner ulike ungdomsarbeidere fra Malmø som fortalte om hvordan deres steder for ungdom ble drevet og var bygget opp. Arbeidsgruppen besøkte følgende steder:

  • Fritidsklubben på Tegelhuset
  • Den åpne utendørs og egenstyrte møteplassen Rosens röda matta 
  • Ungdomshuset Stpln
  • Den åpne møteplassen Hangaren
  • Guidet tur i folkehelseprosjektet Träna i parken
  • Aktivitetshusene Arena 305 og Garaget

Etter endt studietur og mye godt arbeid i arbeidsgruppen og med innspill fra blant annet referansegruppen, leverte ungdom tre postkort som beskriver forslag til et nytt ungdomskonsept i bydel Stovner, til bydelsutvalget den 9. februar. Se video av ungdommene som presenterer forslaget. Bydelsutvalget bevilget en million kroner til gjennomføring av ungdomskonseptet i budsjett for 2017.

Ungdomskonseptet er delt inn i tre faser. Under er fase 1 beskrevet. 

Fase 1 (arbeidstittel: Blokk 58) handler om å transformere det nåværende bibliotekslokalet på Stovner (Sentergaten 22-26) til et midlertidig ungdomshus, der ungdom og medarbeidere sammen har definert hva som er viktig og som ungdom selv kan fylle med innhold. Fra Fase 1 og etablering av Ungdomshuset fører veien videre

Ungdom fastslo i prosessen at disse tre aspektene er viktige: 

  • det skal være et trygt sted  (med voksne som tilbyr oppfølging og tilstedeværelse)
  • det skal være et sentralt sted (definert som Stovner sentrum)
  • det skal være et sted som utfordrer (det vil si tilbyr nye og spennende opplevelser)

Fra og med 1. september 2017 har Bydel Stovner inngått en leieavtale i lokalene Stovner senter 22-26. Det er samme lokaler som Stovner bibliotek er i nå. Biblioteket flytter ut løpet av sommeren 2017 og inn i nye lokaler på Stovner Senteret i løpet av høsten 2017. Og ungdommen på Stovner får sitt eget ungdomhus.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo