Gå videre til innhold
Cathrine Barth
Cathrine Barth

Blogginnlegg -

Cathrine Barth er klar for å presentere sirkulære byggeklosser på Det Norske Byggemøtet

Sirkulære byggeklosser – samspill som nøkkel til grønn verdiskaping

Cathrine Barth er co-founder for Circular Norway, en ny næringsforening etablert for å akselerere overgangen til en sirkulærøkonomi i Norge. Sirkulærøkonomi regnes for en av de mest virkningsfulle retningene for å nå de ambisiøse klimamålene i Parisavtalen. For å utvikle sirkulære løsninger som fungerer – trengs ny innovasjon.

Byggfloken løser utfordringene

Gjennom 6 måneder har 26 aktører i byggenæringen samarbeidet og dyttet egne og næringens grenser for å utvikle nye forretningsområder som bidrar til grønn vekst. På Det Norske Byggemøtet vil Cathrine gi deg essensen av 19 konsepter og tips for hva som skal til for at ditt selskap kan komme i tet gjennom sirkulær innovasjon. Lær mer om arbeidet med byggfloken her.

Cathrine Barth har bakgrunn fra innovasjon, design, kommunikasjon og journalistikk. Hun har en master i ledelse fra BI i Grønn Vekst. Cathrine Barth har ekspertise innen strategisk rådgivning og bærekraftige forretningsmodeller. De siste årene har hun vært en primus motor for flere initiativer inkludert tech-trening med GirlGeekDinner, grønnere byer gjennom innovasjonsprosjekt HengendeHager. Hun brenner for et grønnere og mer sirkulært næringsliv – som gjør Norge til et foregangsland og eksportør av grønne løsninger. Lær mer om Circular Norway her

Det Norske Byggemøtet skal samle alle ambisiøse og bærekraftige verdiskapere

Det Norske Byggemøtet er en møteplass for alle aktører innen arkitektur, rådgiving, bygg og anlegg, industri, varehandel og håndverkere. Målet for konferansenl er å skape en arena for ambisiøse ledere, som ønsker å bidra til en mer bærekraftig byggeprosess og øke konkurransekraften i norsk byggenæring.

I dag står byggenæringen for over 30 % av verdens klimagassutslipp. Det Norske Byggemøtet ønsker å bidra med ny kunnskap, nye løsninger og fremtidsvisjoner for en næring som har et stort potensial og ikke minst ansvar til å påvirke det grønne skifte. Du vil få innblikk i hvem som jobber best og smartest i Norge og du kan høre internasjonale foredragsholdere, som snakker om hvordan vi i norsk byggenæring kan bli enda bedre.

Konferansen arrangeres på Meet Ullevål onsdag 17.oktober. Du kan melde deg på via Bygg Reis Deg sin nettside: www.byggreisdeg.no

Emner

Kategorier

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge