Gå videre til innhold
EM i grønne bygg

Blogginnlegg -

EM i grønne bygg

Det er EM-feber i Europa. Vi har hatt tidenes norske EM-innsats i friidrett og nå er det fotballen som gir høye temperaturer. Hvordan står det så til med Norges innsats i mesterskapet for bærekraftige bygg? Hadde det vært en offisiell konkurransegren, ville vi kunne være svært stolte over hva vi får til. 27. juni er jeg invitert til å dele våre medlemmers miljøprestasjoner på en stor internasjonal konferanse i London. Som medlem av World Green Building Council med 80 søsterorganisasjoner fra hele verden, får Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council) her anledning til å vise fram flotte norske prosjekter, ikke bare for Europa, men for hele verden.

Noe av det jeg også er bedt om å dele, er norske byggeieres vilje og engasjement til å signere de 20 strakstiltakene, som startet med strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050. 78 private og syv offentlige eiendomsselskap og forvaltere har siden 2016 forpliktet seg til å gjennomføre minst ti av disse strakstiltakene. Mange har gått videre til straktiltak 2.0 og Grønn Byggallianse følger opp alle som har signert med møter og dialog. For å få lov til å tilslutte seg de siste ti, må selskapet dokumentere at de første ti er innarbeidet i selskapets strategi, og selskapene er alltid med rette stolt av hva de har fått til. Det har vært veldig inspirerende å følge engasjementet og viljen hos alle til å bidra til det grønne skiftet. I god norsk sportsånd har det utviklet seg til en konkurranse blant selskapene i å signere og gjennomføre.

Strakstiltakene er tiltak på selskapsnivå, men innsatsen resulterer i flotte prosjekter. På BREEAM-konferansen vår 12.juni delte vi for første gang ut priser til BREEAM-prosjekter. The Plus utviklet av Vestre på Magnor fikk prisen for årets nybygg, og Bergen rådhus mottok prisen i kategorien rehabilitering. Varmt gratulerer! De andre nominerte kandidatene Spor X utviklet av Vestaksen i Drammen, ALO-bygget utviklet av R. Kjeldsberg i Trondheim, Kommunegården i Sandvika utviklet av Bærum kommunale pensjonskasse og Stortorvet 7 utviklet av Schage Eiendom i Oslo, er også imponerende prosjekter som jeg stolt kan vise fram i London.

Det som kjennetegner alle prosjektene, er en helhetlig tilnærming. Det er gjennomført ambisiøse tiltak for lave klimagassutslipp, energisparing og bevaring av materialressurser og natur, men også tiltak for å oppnå høy trivsel og komfort.

Det er ikke minst imponerende å se hva rehabiliteringsprosjektene har fått til. Disse prosjektene kan vise til store klimagassreduksjoner både ved å ta vare på materialer og redusere energibruken drastisk. Juryen skriver om Bergen rådhus: «For å lykkes med klimaomstilling må man lære å elske de «mindre pene» byggene. Det var sterke krefter som ønsket dette bygget revet, og det krever mot å stå opp for miljøet i en slik kamp. Dette prosjektet er et glimrende forbilde for veien samfunnet må gå fremover.»

Vi vet vi må bygge mindre nytt og ta bedre vare på det vi har og da trenger vi forbilder.
Andre flotte rehabiliteringsprosjekter å la seg inspirere av er Smedvig Eiendoms bygg Innoasis i Stavanger, Grev Wedels plass 9 til Storebrand Eiendom i Oslo, Markeveien 1B til DnB Livsforsikring i Bergen eller Sofienberggata 7 til Boligbygg Oslo KF.
Vi ser nå en trend i å ta vare på og foredle gamle bygg og stadig flere tenker seg om før de river. Kofferten til London er full av gode eksempler og jeg er svært stolt av våre medlemmer når jeg drar til «VM i bærekraftige bygg».

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Vi jobber for en bærekraftig bygg-, anlegg- og eiendomssektor

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.

Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

Kristian Augusts gate 13
0164 Oslo
Norge