Gå videre til innhold
I denne fagartikkelen kan du lære om byggevareforordningen og hvordan du kan påvirke den. Illustrasjonsbilde: Boris Misevic/Unsplash
I denne fagartikkelen kan du lære om byggevareforordningen og hvordan du kan påvirke den. Illustrasjonsbilde: Boris Misevic/Unsplash

Blogginnlegg -

Er du opptatt av trygge og miljøvennlige byggevarer?

Delta i spørreundersøkelse om det europeiske regelverket for byggevarer,  byggevareforordningen, eller gi innspill til Grønn Byggallianse.

Av: Anne Solgaard, leder for kompetanseheving i Grønn Byggallianse

EU inviterer til høring om byggevareforordningen med frist 25. desember. For alle som er opptatt av sirkulærøkonomi og ombruk av byggevarer, har regelverket, eller kanskje mangel på sådan, skapt hodebry de siste årene.

Hva er byggevareforordningen?

Byggevareforordningen fastsetter harmoniserte regler for markedsføring og salg av byggevarer i Europa.

Den ble publisert i 2011 og trådde i kraft i 2014. Forordningen skal blant annet gi et felles teknisk språk for å vurdere ytelsen til byggevarer. Intensjonen er å sikre at pålitelig informasjon er tilgjengelig for fagpersoner, offentlige myndigheter og forbrukere. Dette gir mulighet til å sammenligne kvalitet, ytelse og egenskaper til produkter fra ulike produsenter land.

Dagens byggevareforordning omtaler ikke ombruk av byggevarer.

Hvor godt fungerer byggevareforordningen?

I 2019 gjennomførte kommisjonen en evaluering av forordningen for å lære mer hvordan den fungerer for ulike medlemsland og aktører i praksis. Du finner denne her.

Mange peker på at en eventuell oppheving av byggevareforordningen kan føre til økte kostnader, økte administrative byrder og ytterligere fragmentering av det indre markedet for byggevarer. Store og mellomstore bedrifter sier at byggevareforordningen gjør det enklere å handle på tvers av landegrensene.

Evalueringen peker på at det fortsatt er mange barrierer i det indre markedet for handel av byggevarer. En revisjon av forordningen må også adressere miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og produktsikkerhet.

Det må også vurderes hvordan sirkulærøkonomi generelt kan adresseres og om sekundære byggevarer (ombruk) kan omfattes av byggevareforordningen.

Delta i spørreundersøkelsen

Det overnevnte er tema som adresseres i undersøkelsen som er ute fra EU nå.

Undersøkelsen henvender seg til hele verdikjeden. Vi oppfordrer derfor så mange som mulig til å selv svare direkte på undersøkelsen til EU ut fra egne erfaringer med forordningen.

Du finner undersøkelsen her. Frist 25 desember.

Gi innspill til Grønn Byggallianse

I tillegg til spørreundersøkelsen, er det åpent for å sende inn høringsinnspill.

Grønn Byggallianse jobber nå med vårt høringsinnspill. Vi vil publisere utkastet til vårt innspill her og oppfordrer våre medlemmer til å gi oss innspill på dette.

Emner

Tags

Pressekontakt

Tora Hope

Tora Hope

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 913 42 352