Gå videre til innhold
Klimakravene må forsterkes, og det kan øke vår konkurransekraft

Blogginnlegg -

Klimakravene må forsterkes, og det kan øke vår konkurransekraft

1. juni kom de nye TEK-kravene. De inneholdt krav til klimagassberegninger for næringsbygg og boligblokker, men ingen krav om klimakutt. Grønn Byggallianse har sammen med nær en samlet bygg- og eiendomsnæring, lenge bedt om forskriftskrav til minst 20% klimakutt sammenlignet med dagens gjennomsnittsbygg. Nær 80 eiendomsselskap har frivillig tilsluttet seg Grønn Byggallianses og Norsk Eiendoms strakstiltak for klima og miljø, og på Entreprenørdagen 2. juni sto entreprenørene i kø for å signere EBAs nylanserte strakstiltak for entreprenører. Vi mener politikerne undervurderer næringens evne og vilje til å handle. Ser de ikke at strengere forutsigbare miljøkrav vil øke næringens konkurransekraft?

Byggenæringen er inne i tøffere tider og mange er selvsagt bekymret for næringens økonomi. Men hva er kortsiktig og langsiktig økonomisk forsvarlig i en krevende tid med økte råvarepriser, forsinkede leveranser og stopp i mange byggeprosjekter?

På kort sikt må vi gjøre oss mer uavhengig av knappe råvarer og internasjonale leveranser. Dagens praksis med å kjøpe billige råvarer fra alle verdenshjørner gjør oss sårbare for politisk ustabilitet og økende råvarepriser. Mer rehabilitering og ombruk og valg av lokale produsenter vil redusere byggherrens materialkostnader og konsekvenser av internasjonal leveransekrise. Det vil også gi flere lokale arbeidsplasser, øke vår kunnskap om fremtidens byggemetoder og dermed øke konkurransekraften til utførende og produsenter. 

På lang sikt gjelder samme kur, for råvaremangel og risiko for en politisk ustabil verden går ikke over. 

På lang sikt vil også nye lovkrav i kjølvannet av EUs Grønne giv og nye finansielle virkemidler som taksonomien bli viktige drivere for grønne bygg og områder. NHO og Finans Norge er klare på at bærekraftig utvikling vil bli mer og mer forretningskritisk for eiere, investorer og långivere. Overgangsrisikoen for markeds- og lovendringer i en grønn dreining av økonomien, utgjør ett av de viktigste risikoområdene for norsk næringsliv. Allerede i dag produseres norske byggevarer med lavere utslipp enn mange av sine utenlandske konkurrenter. Dersom alle norske bestillinger har klimakrav, vil norsk industri omstille seg enda raskere og øke konkurransekraften både innen- og utenlands. Man har derfor sovet i timen hvis man setter inntjening og miljø opp mot hverandre.

Nye klimakrav og pålegg om en ny praksis kan like fullt være en utfordring i en tid hvor andre utfordringer står i kø. Hvis vi skal driste oss til å peke på tre råd til de som ønsker å omstille seg, vil vi særlig peke på:

- Lær av selskapene som har ressurser til å gå foran. Samle hele kontoret og meld dere på våre lavterskeltilbud som gratis frokostmøter eller la dere inspirere gjennom våre tidligere foredrag og prosjektpresentasjoner eller FutureBuilts rikholdige inspirasjonsarkiv.

- Les dere opp på vei til jobb eller en regnværsdag i ferien. Vi publiserer gratis veiledere, for eksempel Tenk deg om før du river, Grønn Materialguide eller Miljørapportering for eiendomssektoren.

- Inviter de yngste på kontoret til å utfordre seniorene på nye mer bærekraftige løsninger. Seniorer har veldig verdifull erfaring og kunnskap, men er også gjerne de som er mest fastgrodd i gammel praksis.. «Sånn har vi alltid gjort det»

Næringen kan og vil gjøre mye selv, men for at alle skal trekke i samme retning, må myndighetene hjelpe og dytte. Vi vil anbefale at regjeringen tar tak i tre konkrete områder for å styrke miljøkunnskap og sikre økonomisk bærekraft for både små og store bedrifter:

- Styrk klima, miljø og bærekraftsfokus i utdanningssystemet. Utviklingen går fort og det bør stilles klare forventninger til at skolesektoren videreutvikler sine fagplaner med økt kompetanse på både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, ikke minst i yrkesfagene.

- Still langt strengere og mer ambisiøse lovkrav, men varsle i tide og gi bedrifter mulighet til å omstille seg. Lovkrav gir like konkurransevilkår for alle og gjennom tidlig varsling av hvilke miljøkrav som kommer, har også de mindre bedriftene mulighet til å omstille seg i tide og til en mindre kostnad.

- Still ambisiøse miljøkrav der det offentlige selv er byggherre og forvalter. Det er et stort paradoks at Statsbygg ikke får lov til å ha strengere miljøambisjoner i sine prosjekter enn lovens minimum. Regjeringen har signert høye miljøambisjoner og må vise vei også i konkret handling.

Vi opplever en næring som ønsker å ta samfunnsansvar og levere på klima. Vi tror og håper dette kan være til inspirasjon både for regjeringens og Stortingets arbeid med å stille mer ambisiøse klimakrav til byggenæringen og en hjelp til alle som nå bretter opp ermene for å bidra til klimakutt.

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Vi jobber for en bærekraftig bygg-, anlegg- og eiendomssektor

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.

Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

Kristian Augusts gate 13
0164 Oslo
Norge