Gå videre til innhold
– At dere har vært så tydelige, gjør at det blir lettere å samarbeide med næringen, sa Idar Kreutzer om veikartet Katharina Bramslev overrakte på vegne av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Bildet er fra itbaktuelt.no, fotograf Hilde Kari Nylund.
– At dere har vært så tydelige, gjør at det blir lettere å samarbeide med næringen, sa Idar Kreutzer om veikartet Katharina Bramslev overrakte på vegne av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Bildet er fra itbaktuelt.no, fotograf Hilde Kari Nylund.

Nyhet -

En merkedag for hele eiendomssektoren

Lanseringen av Eiendomssektorens veikart mot 2050 fikk stor oppmerksomhet fra presse og våre medlemsbedrifter. For en fullsatt sal ble veikartet formelt overlevert til regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft ved Idar Kreutzer. 

Veikartet er Grønn Byggallianses og Norsk Eiendoms anbefaling til eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050. Det inneholder også innspill til tiltak som myndighetene bør gjennomføre for å bidra til at bransjen når sine mål.

10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere

  • Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
  • Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
  • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
  • Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
  • Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
  • Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
  • Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
  • Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
  • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
  • Etterspørre fossilfri byggeplass

Last ned veikartet. Her kan du lese videre om de 10 strakstiltakene for myndighetene, og mye mer.

God pressedekning fra lanseringsmøtet

Vi har samlet en rekke artikler der skribentene gir sitt syn på veikartet og dagen for lanseringen:


Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Spesialrådgiver, Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Vi jobber for en bærekraftig bygg-, anlegg- og eiendomssektor

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.

Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)
Kristian Augusts gate 13
0164 Oslo
Norge