Gå videre til innhold
Tigergården på Ensjø i Oslo er Skanskas andre boligprosjekt som BREEAM-sertifiseres. Nå har vi laget en veileder for å kommunisere kvalitetene ved BREEAM-NOR-sertifiserte bygg til sluttbruker.
Tigergården på Ensjø i Oslo er Skanskas andre boligprosjekt som BREEAM-sertifiseres. Nå har vi laget en veileder for å kommunisere kvalitetene ved BREEAM-NOR-sertifiserte bygg til sluttbruker.

Nyhet -

Fortell boligkjøperne hvorfor miljøsertifisering er bra

En BREEAM-NOR-sertifisering er ikke bare bra for miljøet. Menneskene som bor i en BREEAM-NOR-sertifisert bolig får også en kvalitetsbolig. Det må bygg- og eiendomssektoren fortelle om.

Derfor har Grønn Byggallianse i samarbeid med våre medlemmer i Forum for boligutviklere laget et ikonsystem og en veileder for å kommunisere med boligkjøper.

Veilederen støtter våre medlemmer i å kommunisere kvalitetene ved et BREEAM-NOR-sertifisert bygg til menneskene som skal leie eller kjøpe boligene.

Last ned veilederen her.

Utviklingssjef i Grønn Byggallianse Anders Nohre-Walldén understreker at bygg- og eiendomssektoren må gjøre fordelene med miljøsertifiserte bygg håndgripelige for boligkjøperne.

- En BREEAM-NOR-sertifisert bolig har mange fordeler for boligkjøper, men privatpersoner kan ikke lese seg opp på tekniske manualer for å finne ut hvorfor de bør være opptatt av at boligen er miljøsertifisert. I stedet må vi og våre medlemmer bli gode på å fortelle tydelig og klart hvilke kvaliteter et bærekraftig bygg gir beboerne, sier Nohre-Walldén.

- Vi retter en stor takk til Skanska, for at de har delt sitt arbeid med tekst og ikoner med oss for bruk til flere, sier Nohre-Walldén.

Les også: Tips til deg som er på boligjakt

Skanska: BREEAM gir sunne, velfungerende og energieffektive boliger

Thorbjørn Brevik er konserndirektør i Skanska Eiendomsutvikling. Han forteller at BREEAM-NOR gir kvalitet.

- Skanska er ledende på BREEAM-NOR -sertifiserte næringsbygg og har per i dag bygget en tredjedel av de sertifiserte næringsbyggene i Norge. Denne erfaringen og kompetansen gjorde valget av miljøsertifiseringen BREEAM-NOR både enkel og trygg å ta for Skanska Eiendomsutvikling. Vi besitter kompetansen, vi har erfaringen og nå overfører vi dette fra næringseiendom til bolig. BREEAM-NOR har også en skala, som gjør at man kan strekke seg etter stadig høyere nivåer. I tillegg er BREEAM-NOR relativ, dvs at kravene blir mer krevende over tid. BREEAM-NOR medfører også en ekstern revisor, noe som gjør at sertifiseringen er gjort av en uavhengig tredjepart. Det sikrer kvalitet i sertifiseringen i motsetning til noen andre ordninger som ikke revideres, forteller Brevik.

- Hva kan BREEAM-NOR -sertifiseringen bety for boligkjøper?

- Vi vet at mange ønsker å ta et større miljøansvar, og da må vi som utvikler bidra til å gi boligkjøperne gode alternativer. Diskusjonen om kvaliteter i bygg må dreie seg om langt mer enn kun energibruk og beliggenhet. Den må dreie seg om hvor og hvordan vi bygger boliger for folk som gir viktige bidrag til å løse klimautfordringene. Vi i Skanska ønsker å bygge sunne, velfungerende og energieffektive boliger. Boliger som gjør det enkelt også å leve grønt. Det får boligkjøperne som kjøper BREEAM-NOR -sertifiserte hjem, sier Brevik.

Vi i Skanska ønsker å bygge sunne, velfungerende og energieffektive boliger, sier konserndirektør i Skanska Eiendomsutvikling Thorbjørn Brevik.

Veidekke: Gir boligkjøper trygghet

Også Veidekke Eiendom AS er blant medlemmene i Grønn Byggallianse som BREEAM-NOR -sertifiserer sine boliger.

- Det er flere grunner til at vi har valgt BREEAM-NOR. Det er grunnleggende for all forbedring og for at vi skal nå våre bærekraftsmål at alle snakker felles språk og bruker samme systematikk. I tillegg tror vi at det vil bli nødvendig å kunne dokumentere for fremtiden hvordan vi har bygget. Vi ser definitivt at vi står i en brytningsfase der vi har kunnskap til å kunne forandre, men der man i fremtiden vil se tilbake på oss og spørre hva vi faktisk gjorde. BREEAM-NOR fremstår for oss som den standarden som vinner frem og som fungere i alle våre markeder. Dermed var valget enkelt, forteller direktør for strategi- og forretningsutvikling Audun Blegen.

Han trekker frem flere kvaliteter for boligkjøper.

- BREEAM-NOR betyr at du som boligkjøper har trygghet for at de som utvikler og bygger prosjektet ikke bare sier at det er grønt, men dokumenterer at de har gjort jobben og at det faktisk er grønt. Hvilke praktiske utslag det gir vil være avhengig av prosjektet, men du får lettere grep om hva som er de reelle grønne kvalitetene i prosjektet. Og som tilleggsgevinst får du en bolig som du lett kan selge videre. Med dagens elektroniske boligmappe som følger alle boliger kan du også dokumentere ved et videresalg at denne boligen virkelig er bygd i henhold til en definert standard og med dokumentert kontroll på alle miljøaspekter.

- Vi er i en brytningsfase, sier direktør for strategi- og forretningsutvikling i Veidekke, Audun Blegen.

OBOS: Gjør det lettere å leve grønt

Også OBOS har valgt BREEAM-NOR for den delen av virksomheten som bygger leilighetsbygg. OBOS innførte BREEAM-NOR i alle nye prosjekter som planlegges fra 2019.

Miljødirektør i OBOS, Birgitte Molstad, sier at BREEAM-NOR fremstod som best egnet for å sikre bærekraftige bygg.

– Å bygge robuste, bærekraftige bygg er viktig for OBOS. Ved hjelp av BREEAM-NOR kan boligkjøperne være trygge på at de får en miljøvennlig bolig når de kjøper bolig fra OBOS, sier Molstad.

Blant fordeler for boligkjøper, peker OBOS på at de som bor i boligen enkelt kan leve grønt og klimavennlig, blant annet med god tilgang til å reise kollektivt og bruke mindre energi til oppvarming. Rene materialer uten giftstoffer sikrer et godt inneklima.

- Tilrettelegging med for eksempel god avfallshåndtering gjør det enklere å velge en grønn hverdag for den som flytter inn. Mulighet for lading av bil, lukket sykkelparkering og egne bil- og sykkeldelingsordninger legger til rette for miljøvennlig transport, sier Molstad.

Ved hjelp av BREEAM-NOR kan boligkjøperne være trygge på at de får en miljøvennlig bolig når de kjøper bolig fra OBOS, sier miljødirektør i OBOS Birgitte Molstad.

Fakta om Grønn Byggallianse

  • Nær 300 medlemmer fra hele verdikjeden
  • Representerer rundt 1/3 av all næringseiendom
  • 39 eiendomsselskap har signert strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050. 11 av disse er boligutviklere.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Spesialrådgiver, Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Vi jobber for en bærekraftig bygg- og eiendomssektor

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg- og eiendomssektoren.

Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)
Kristian Augusts gate 13
0164 Oslo
Norge