Gå videre til innhold
Anders Solem (Enova), Katharina Bramslev (Grønn Byggallianse) og Carl Henrik Borchsenius (Norsk Eiendom).
Anders Solem (Enova), Katharina Bramslev (Grønn Byggallianse) og Carl Henrik Borchsenius (Norsk Eiendom).

Nyhet -

Mer sirkulærøkonomi i kravspesifikasjonene

Kravspesifikasjonveilederen for leie av kontorlokaler skal oppdateres for å legge mer til rette for gjenbruk og bærekraft. Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom og Enova har satt i gang arbeidet, og vil også se på nye standarder innenfor kvalitets- og miljøområdet.

– Vi får stadig høre at dagens kravspesifikasjoner fører til unødig ombygging og riving. Det skyldes blant annet gammeldags «bruk og kast»-holdning og gammeldags tenkning rundt inneklimakrav. Resultatet er ressurssløsing og klimagassutslipp, samt unødige kostnader som heller kunne vært investert i brukerkvaliteter. Vi håper dette arbeidet vil øke kunnskapen og oppmerksomheten om mer bærekraftige og tidsriktige brukerkrav hos både eiere, meglere og brukere, sier daglig leder Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse.

Første versjon av veilederen for kravspesifikasjonen ble utarbeidet i 2016, og er deretter blitt justert et par ganger.

– Nå ser vi behovet for en mer omfattende revisjon. I dette arbeidet ønsker vi å fortsette samarbeidet med leietakerrådgivere og Difi for å komme frem til et hensiktsmessig nivå og format på veilederen, sier Carl Henrik Borchsenius, fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom.

Arbeidet startet opp nå i vinter, med planlagt ferdigstillelse før sommeren.

Kravspesifikasjonen ved leie av kontorlokaler er et sentralt dokument for hvilke kvaliteter og leveranser leieobjektet skal ha. Det er derfor viktig at dette dokumentet ivaretar bærekraftsutfordringene på en god måte.

– Bransjens bevissthet om gjenbruk og bærekraft har økt kraftig de senere år. Vi ser derfor helt klart behovet for å oppdatere veilederen, for i større grad å legge til rette for gjenbruk og bærekraftige løsninger ved leie av kontorlokaler, sier Borchsenius.

  • Har du innspill til arbeidet? Ta gjerne kontakt med daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.
  • Last ned 2016-versjonen av kravspesifikasjonen her.

Emner


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Pressekontakt

Anders Nohre-Walldén

Anders Nohre-Walldén

Pressekontakt Leder for kommunikasjon og marked 932 34 955
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897
Tora Hope

Tora Hope

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 913 42 352

Relaterte nyheter