Gå videre til innhold
Det nye Ånestadkrysset  på OPS-prosjektet Rv. 3/25 Løten – Elverum. Prosjektet oppnådde Excellent i Whole Team Award. Foto: Erik Larsstuen/Statens vegvesen.
Det nye Ånestadkrysset på OPS-prosjektet Rv. 3/25 Løten – Elverum. Prosjektet oppnådde Excellent i Whole Team Award. Foto: Erik Larsstuen/Statens vegvesen.

Pressemelding -

Går sammen om å øke bærekraften i infrastrukturprosjekter

Anleggsbransjen både trenger og ønsker en felles standard for bærekraft. Sentrale bransjeaktører går nå sammen for arbeide med miljøsertifiseringssystemet CEEQUAL, så det enda bedre kan bidra til økt fokus og tiltak på klima og miljø i det norske markedet.

Statens vegvesen, Bane NOR, Nye Veier og SINTEF går nå sammen med Grønn Byggallianse om å gjøre CEEQUAL lettere tilgjengelig for det norske markedet.

CEEQUAL er sertifiseringsverktøy for infrastruktur. Verktøyet kan brukes til å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter, for eksempel veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg.

Interessen for CEEQUAL har økt kraftig de siste årene. I juni 2020 var 16 prosjekter registrert, og store aktører i næringen indikerer at dette tallet vil økefremover.

– Vi vil koordinere og fremme det gode arbeidet som pågår i sektoren. Målet vårt er å tilrettelegge innhold og kunnskap i sertifiseringsordningen bedre for norske forhold, slik at enda flere tar ordningen i bruk, forteller leder for marked og kommunikasjon i Grønn Byggallianse Anders Nohre-Walldén, som har ledet arbeidet.

Leder for kommunikasjon og marked i Grønn Byggallianse, Anders Nohre-Walldén.

Behov for en felles innsats og økt kompetanse

Grønn Byggallianse forvalter allerede BREEAM, Norges mest bruke miljøsertifiseringssystem for bygg. De siste årene har organisasjonen utforsket CEEQUAL i dialog med markedet.

Arbeidet viser at det både er behov og ønske om et felles verktøy for å jobbe systematisk med bærekraft i infrastrukturprosjekter.

– Men det trengs en felles innsats for å tilpasse CEEQUAL til norske forhold, for eksempel til våre planprosesser. I tillegg er det behov for å bygge kompetanse på tvers i næringen, sier Nohre-Walldén.

E18 Rugtvedt-Dørdal er i prosess med CEEQUAL-sertifisering. Foto: Yvonne Rognan.

Lager veileder for norske planprosesser

Finansieringen er sikret, og arbeidet er i gang. Arbeidet skal blant annet munne ut i en egen veileder for CEEQUAL i norske planprosesser.

Målet er at det internasjonale verktøyet skal bli enklest mulig å bruke i prosjekter i Norge.

–Vi trenger å samkjøre CEEQUAL med norske standarder, håndbøker og regelverk. En tilpasning av sertifiseringen vil også gjøre det lettere for næringen og byggherre å ta del i prosessen. Statens vegvesen skal fra nyttår CEEQUAL-sertifisere alle våre prosjekt over 200 mill. kr., sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Viktig å få på plass

– Vi ser dette som meget viktig arbeid. Vi arbeider allerede i dag med CEEQUAL i mange prosjekter og behovet for en tilpasning til norsk regelverk og praksis er til stede. Betydningen av koordinert innsats og deling av erfaringer i denne fasen er stor, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Bane NOR ved Gry Dahl, fagområdeansvarlig for ytre miljø, bekrefter også behovet og nytten av et slikt prosjekt.

– I Bane NOR jobber vi med å øke fokuset på bærekraft og lanserer snart ny bærekraftstrategi. CEEQUAL er et spennende verktøy for å løfte våre prosjekter enda noen hakk. Vi ser frem til å få testet ut verktøyet og delta i prosjektet, sier Dahl.

Stor interesse blant medlemmer

Prosjektressursen er nå på plass, og Norconsult skal bidra til å koordinere arbeidet. SINTEF som leder bransjenettverket Grønn anleggsektor vil ta aktiv del i prosjektet.

– Det er stor interesse blant våre medlemmer for å få på plass norske støttedokumenter for CEEQUAL. Nettverket for Grønn Anleggssektor er en naturlig høringsinstans for et slikt arbeid, og vil være en arena for kompetanseheving rundt utfordringer knyttet til etableringen av CEEQUAL i norske infrastrukturprosjekter, sier Terje Kristensen i SINTEF.

Prosjektet ledes av Grønn Byggallianse. Ønsker du å være med å bidra i arbeidet?

Send en e-post til Anders Nohre-Walldén.

Gry Dahl, fagområdeansvarlig for ytre miljø i BaneNOR. Foto: B&W. Christopher Konings

Fakta om CEEQUAL

CEEQUAL er anleggenes svar på BREEAM.

Er et verktøy og en metode for å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter (veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg m.m.).

Som BREEAM, bruker CEEQUAL evidensbaserte vurderingskriterier og ekstern verifisering for å gi et resultat som kan offentliggjøres og brukes for å måle bærekraft i et prosjekt.

CEEQUAL er et godt verktøy i prosjektering og byggeledelse, og fører ofte til betydelig bedre resultater. 

Les mer om CEEQUAL.

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Vi jobber for en bærekraftig bygg-, anlegg- og eiendomssektor

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.

Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)
Kristian Augusts gate 13
0164 Oslo
Norge