Gå videre til innhold
Hvordan kommunisere bærekraftige kvaliteter overfor boligkjøpere?  Grønn Byggallianse arrangerte Forum for boligutviklere, der medlemmer fra eiendoms-virksomheter som driver med boligutvikling stiller som deltakere. Foto: Siri Dobloug
Hvordan kommunisere bærekraftige kvaliteter overfor boligkjøpere? Grønn Byggallianse arrangerte Forum for boligutviklere, der medlemmer fra eiendoms-virksomheter som driver med boligutvikling stiller som deltakere. Foto: Siri Dobloug

Pressemelding -

Hvordan kommunisere bærekraftige kvaliteter overfor boligkjøpere?

Grønn Byggallianse arrangerte tidligere i januar Forum for boligutviklere, der medlemmer fra eiendoms-virksomheter som driver med boligutvikling stiller som deltakere. Tema denne gangen var blant annet BREEAM-sertifisering av boliger - og kommunikasjon av bærekrafts-kvaliteter.

Hvordan snakke til boligkjøperen om å bygge miljøvennlig - og er egentlig mannen i gata opptatt av miljø når det kommer til egen bolig?

Per i dag finnes det to ferdigstilte prosjekter i Norge som er sertifisert i henhold til BREEAM-NOR for bolig, men Grønn Byggallianse har hele 19 registrerte prosjekter i sin database:

-Dette viser jo at vi fremover kommer til å se langt flere boligprosjekter som kan skilte med en miljøsertifisering, og da må vi snakke til boligkjøperen på en måte som er forståelig, sier Bramslev som forteller at dette er litt av bakgrunnen for hvorfor nettopp dette tema ble valgt.

-Finans Norge kommer til å sparke fart i det grønne skifte. Bankene har begynt å gi gunstig grønt lån til kjøpere av grønne boliger og når bankene etter hvert også begynner å stille krav, kommer ting til å skje, fortsetter hun.

Dessverre kommer miljø langt ned på prioriteringslista til boligkjøperen. Skanska har derfor vært opptatt av å lage prospekter der bærekraftskvaliteter er beskrevet på et lettfattelig språk og med visuelle symboler. Dette forteller prosjektleder i Skanska Eiendomsutvikling, Kristine Schaug.

Grønn Byggallianse planlegger derfor en «boligpakke» for alle medlemmer som ønsker å sertifisere boligprosjekter. -Vi tar utgangspunkt i eget design, men ønsker også å involvere det fine arbeidet Skanska har gjort, sier Bramslev. Vi må prøve å løfte BREEAM fra teknisk manual til noe som brukerne forstår, så dette blir spennende, avslutter hun.

Det visuelle er viktig
Miljøsjef i VEDAL Marie Vinsvold, som var prosjektleder for Eufemias Hage, forteller at Det visuelle er viktig for boligkjøperen. Boligkjøperen vil ha grønne tak, men utover det opplevde vi liten miljøkunnskap blant boligkjøperne, sier Vinsvold. Det som imidlertid blir spennende fremover er å snakke med de som har flyttet inn, og høre om de er mer bevisste på hvilke kvaliteter de har fått, og om de er fornøyde med å bo i BREEAM-bygg, fortsetter hun. Vi har jo per i dag ingen kunnskap om hva sluttbrukeren egentlig synes.

-Hvordan er det egentlig å bo i et BREEAM-bygg?

Også tilstede under forumet var mastergradsstudent, Anne Hæhre. Hun er i gang med en oppgave der hun ønsker å belyse «Verdien av en klimavennlig eiendomsutvikling for boligkjøpere». Hæhre vil undersøke om det har noen verdi og interesse for dagens boligkjøpere at boligene er klimavennlige/miljøsertifiserte, og om dette kan skape en positiv effektiv på verdiskapningen for en eiendomsutvikler.

-Det var veldig nyttig å være tilstede på forumet, og jeg fikk et helt nytt syn på oppgaven min. Det blir virkelig veldig spennende å se om boligkjøperne faktisk opplever en bedre kvalitet, og hvilke funn som kommer ut av denne masteroppgaven, avslutter hun. 

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse er den største organisasjon for hele verdikjeden innen eiendom, bygg og anlegg. Vårt formål er og utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget for alle. Vårt syn på bærekraft inkluderer sosial og økonomisk bærekraft i tillegg til miljøvern. Våre aktiviteter er tilknyttet nybygg, rehabilitering, forvaltning og drift av bygg, områdeutvikling og anleggsprosjekter i by- og områdeutvikling. Vi drifter og forvalter miljøsertifiseringer, primært BREEAM.

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Spesialrådgiver, Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Vi jobber for en bærekraftig bygg- og eiendomssektor

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg- og eiendomssektoren.

Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)
Kristian Augusts gate 13
0164 Oslo
Norge