Gå videre til innhold
Ny veileder fra Grønn Byggallianse og Statsbygg: «Ombrukskartlegging og bestilling – slik gjør du det»

Pressemelding -

Ny veileder fra Grønn Byggallianse og Statsbygg: «Ombrukskartlegging og bestilling – slik gjør du det»


Sammen med Statsbygg har Grønn Byggallianse utviklet en ny veileder for bestilling av ombrukskartlegging før riving og rehabilitering av bygg. 

Veilederen er utarbeidet med Resirqel som innleid bidragsyter og fagspesialister innen ombrukskartlegging. I tillegg har Asplan Viak, Multiconsult og Rambøll gitt viktige faglige innspill i prosessen.

Veilederen lanseres tirsdag 17. august kl 12.45 på arrangementet «Hva skal til for å virkeliggjøre en mer sirkulær byggenæring?». Arrangementet er en del av bransjeinitiativet Bygg Arena Arendal under Arendalsuka.

Arrangementet strømmes på bygg.no og Facebook.

Se hele lanseringen her:


– Første skritt for å realisere ombruk

– Å kartlegge bygg som skal rehabiliteres eller rives, er et første skritt for å realisere ombruk i praksis, sier Anne Solgaard i Grønn Byggallianse.

Ombrukskartlegging handler om å identifisere ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg, enten for ombruk i bygget eller i et annet bygg. 

Veilederen «Ombrukskartlegging og bestilling – slik gjør du det» er et verktøy for byggherrer, eiendomsbesittere og andre som vil bidra til økt ombruk av byggevarer. Den gir oversikt og forståelse for prosessen for ombrukskartlegging og av ombruksrapporten som en sluttleveranse. 

Veilederen inkluderer også forslag til mal for tilbudsinvitasjon, skjema for registering av grunnlagsinformasjon om bygget, og mal for en ombrukskartleggingsrapport.

Vi må øke ombruk i byggenæringen

– Målet er å gjøre byggenæringen mer sirkulær. Økt ombruk er et sentralt element i dette. Vi håper at andre utbyggere tar i bruk veilederen, sier Anders Fylling, direktør for Faglig ressurssenter i Statsbygg. 

– Statsbygg vil være en pådriver i omstillingen til sirkulærøkonomi og utnytte potensialet i eksisterende bygg. Veilederen er en viktig milepæl på veien for å nå disse målene, sier Fylling.

Last ned veilederen her: statsbygg.no eller byggalliansen.no


For mer informasjon kontakt:

Anne Solgaard, leder for kompetanseheving, Grønn Byggallianse

E-post: anne.solgaard@byggalliansen.no Tlf: 482 39 944

Kristine Kolshus, miljørådgiver, Faglig ressurssenter, Statsbygg. E-post: kristine.kolshus@statsbygg.no Tlf: 992 46 518

Anja Sivertsen, miljørådgiver, Faglig ressurssenter, Statsbygg. E-post: anja.sivertsen@statsbygg.no Tlf: 970 15 938

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Pressekontakt

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Spesialrådgiver, Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Vi jobber for en bærekraftig bygg- og eiendomssektor

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg- og eiendomssektoren.

Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)
Kristian Augusts gate 13
0164 Oslo
Norge